Sony Xperia E1 - Khóa và mở khóa màn hình

background image

ở khóa màn hình

Khi b

ạn bật thiết bị lên và không dùng trong một khoảng thời gian, màn hình sẽ tối đi

để tiết kiệm pin và tự động khóa. Khóa này ngăn các động chạm vô tình lên màn hình
c

ảm ứng khi bạn không sử dụng. Khi bạn mua thiết bị, khóa vuốt màn hình cơ bản đã

được đặt. Điều này nghĩa là bạn phải xuốt theo bất kỳ hướng nào từ giữa màn hình
để mở khóa. Bạn có thể thay đổi cài đặt bảo mật sau và thêm các loại khóa khác.
Xem Khóa màn hình trên trang 34 .

Cách b

ật màn hình

B

ấm nhẹ vào phím nguồn .

Cách m

ở khoá màn hình

Đặt ngón trỏ vào giữa màn hình và vuốt theo chiều bất kỳ.

Cách khóa màn hình

Khi màn hình

đã được kích hoạt, nhấn nhanh vào phím nguồn .