Sony Xperia E1 - Дата й час

background image

Дата й час

Дату та час на пристрої можна змінити.

Установлення дати вручну

1

Перейдіть на Головний екран і торкніться . .

2

Знайдіть і торкніться Установки > Дата і час.

3

Зніміть позначення Автоматичні дата й час, якщо таке є.

4

Торкніться елемента Установити дату.

5

Налаштуйте дату, прокрутивши вгору або вниз.

6

Торкніться елемента Установити.

36

Перед вами онлайн-версія цього видання. © Роздруковувати його можна лише для власного користування.

background image

Установлення часу вручну

1

З Головний екран, торкніться .

2

Знайдіть і торкніться Установки > Дата і час.

3

Зніміть позначення Автоматичні дата й час, якщо таке є.

4

Торкніться елемента Установити час.

5

Прокрутіть вгору або донизу, щоб налаштувати години та хвилини.

6

Якщо потрібно, виконайте прокрутку догори, щоб змінити формат ДП на ПП або навпаки.

7

Торкніться елемента Установити.

Установлення часового поясу

1

Перейдіть на Головний екран і торкніться .

2

Знайдіть і торкніться Установки > Дата і час.

3

Зніміть позначення Автоматичний часовий пояс, якщо таке є.

4

Торкніться Вибрати часовий пояс.

5

Виберіть параметр.