Sony Xperia E1 - Стан і сповіщення

background image

Стан і сповіщення

Піктограми на панелі стану інформують про нові повідомлення, сповіщення календаря, перебіг
виконання завдань, як-от завантаження файлу, а також відображають інформацію про стан,
наприклад заряд акумулятора та потужність сигналу. Ви можете перетягнути панель стану донизу,
щоб відкрити панель сповіщень і переглянути сповіщення.

Вибір системних піктограм, які відображатимуться на панелі стану

1

Перейдіть на головний екран і торкніться .

2

Знайдіть і торкніться Установки > Персоналізація > Піктограми панелі стану.

3

Виберіть піктограми, які потрібно відображати.

Відкриття або закриття панелі сповіщень

19

Перед вами онлайн-версія цього видання. © Роздруковувати його можна лише для власного користування.

background image

Вибір програм, яким дозволено надсилати сповіщення

1

Перейдіть на головний екран і торкніться .

2

Знайдіть і торкніться Установки > Персоналізація > Керування
сповіщеннями
.

3

Виберіть програми, яким буде дозволено надсилати сповіщення.

Виконання дій, яких потребує сповіщення

Торкніться сповіщення.

Відхилення сповіщення з панелі сповіщень

Розташуйте палець на сповіщенні та проведіть уліво або вправо.

Видалення всіх сповіщень із панелі сповіщень

Торкніться Очист..

Світловий сигнал сповіщень

Світловий сигнал сповіщень повідомляє про стан акумулятора та деякі інші події. Наприклад, білий
світловий сигнал, що блимає, сповіщає про нове повідомлення або неприйнятий дзвінок.