Sony Xperia E1 - Установки обміну повідомленнями

background image

Установки обміну повідомленнями

Як змінити установки сповіщення про повідомлення

1

Перейдіть на Головний екран, торкніться , потім знайдіть і торкніться .

2

Торкніться піктограми , а далі – Установки.

3

Щоб встановити звук сповіщення, торкніться Сигнал сповіщення й виберіть потрібну
опцію.

4

Для інших установок сповіщення, встановіть чи зніміть відповідні галочки.

Увімкнення й вимкнення функції звіту про доставку вихідних повідомлень

1

Перейдіть на Головний екран, торкніться , потім знайдіть піктограму і торкніться її.

2

Торкніться , а потім — Установки.

3

За бажанням позначте або зніміть позначення Звіт про доставку.

Якщо функцію звіту про доставку вихідних повідомлень увімкнуто, в успішно доставлених
повідомленнях відображатиметься відповідна позначка.