Sony Xperia E1 - Керування аксесуарами та установками за допомогою програми Smart Connect

background image

Керування аксесуарами та установками за допомогою
програми Smart Connect

Використовуйте програму Smart Connect, щоб визначити, як має реагувати пристрій на
підключення або від’єднання аксесуара. Наприклад, можна завжди запускати FM-радіо після
підключення гарнітури.
Також за допомогою Smart Connect можна встановити дію або групу дій, які мають відбуватися на
пристрої в задані періоди часу. Наприклад, можна встановити виконання таких дій у разі
підключення гарнітури з 7 до 9 ранку:

Запускається програма WALKMAN.

У браузері відкриваються ранкові новини.

Гучність дзвінка встановлюється на вібрацію.
У програми Smart Connect можна також керувати аксесуарами, як-от брелоками SmartTag і
годинником SmartWatch. Щоб отримати докладнішу інформацію про кожний з аксесуарів,
прочитайте відповідний посібник користувача.

1

Торкніться, щоб відобразити всі додані пристрої.

2

Додавання пристрою або події.

3

Перегляд параметрів меню.

4

Торкніться, щоб відобразити всі додані події.

5

Торкніться, щоб активувати подію.

6

Торкніться, щоб переглянути детальну інформацію про подію.

92

Перед вами онлайн-версія цього видання. © Роздруковувати його можна лише для власного користування.

background image

Створення події Smart Connect

1

Перейдіть на Головний екран, торкніться , потім знайдіть і торкніться .

2

Якщо ви запускаєте програму Smart Connect уперше, торкніться OK, щоб закрити вступний
екран.

3

На вкладці Події торкніться .

4

Якщо ви створюєте подію вперше, торкніться OK знову, щоб закрити вступний екран.

5

Додайте умови, після виконання яких запускатиметься подія. Умовою може бути з’єднання з
аксесуаром чи завершення певного часового інтервалу (або обидві події).

6

Щоб продовжити, торкніться

.

7

Додайте події, які мають відбуватися після підключення аксесуара, і встановіть потрібні
установки.

8

Щоб продовжити, торкніться

.

9

Установіть назву події й торкніться Готово.

Щоб додати аксесуар Bluetooth®, слід спочатку з'єднати його з вашим пристроєм.

Редагування події Smart Connect

1

Запустіть програму Smart Connect.

2

На вкладці Події торкніться події.

3

Якщо подію вимкнено, перетягніть повзунок праворуч, щоб увімкнути її.

4

Торкніться Змінити й налаштуйте потрібні установки.

Видалення події

1

Запустіть програму Smart Connect.

2

На вкладці Події доторкніться до події, яку потрібно видалити, і утримуйте її, а потім
торкніться Видалити елемент.

3

Торкніться Видалити, щоб підтвердити.

Також можна відкрити подію, яку потрібно видалити, а потім торкнутися > Видалити
елемент
> Видалити.

Керування пристроями

Використовуйте програму Smart Connect для керування низкою інтелектуальних аксесуарів, які
можна підключити до пристрою, зокрема брелоками SmartTags, пристроєм SmartWatch і
гарнітурою Smart Wireless Headset pro від Sony. Програма Smart Connect завантажує всі необхідні
програми, а також за потреби шукає програми від сторонніх виробників. Пристрої, які вже
підключалися, відображаються у списку, де можна переглянути докладнішу інформацію про
функції кожного пристрою.

З’єднання та підключення аксесуара

1

Запустіть програму Smart Connect. Якщо ви запускаєте програму Smart Connect уперше,
торкніться OK, щоб закрити вступний екран.

2

Торкніться піктограми Пристрої, потім торкніться .

3

Торкніться OK, щоб почати пошук пристроїв.

4

У списку результатів пошуку торкніться назви пристрою, який потрібно додати.

Налаштування установок для підключеного аксесуара

1

З’єднайте та підключіть аксесуар до пристрою.

2

Запустіть програму Smart Connect.

3

Торкніться Пристрої, а потім торкніться назви підключеного аксесуара.

4

Налаштуйте потрібні установки.

93

Перед вами онлайн-версія цього видання. © Роздруковувати його можна лише для власного користування.