Sony Xperia E1 - Kayıt ekleme ve kayıtları düzenleme

background image

Kayıt ekleme ve kayıtları düzenleme

Kayıt eklemek için

1

Ana ekran konumunuzdan öğesine ve ardından öğesine dokunun.

2

öğesine dokunun.

3

Kayıtlarınızı bir veya daha fazla hesapla senkronize ettiyseniz ve bir kaydı ilk kez

ekliyorsanız, bu kaydı eklemek istediğiniz hesabı seçmeniz gerekir. Alternatif

olarak, bu kaydı yalnızca cihazınızda kullanmak ve yalnızca cihaza kaydetmek

isterseniz

Telefon kaydı öğesine dokunabilirsiniz.

4

Kişi için istenen bilgileri girin veya seçin.

5

Bittiğinde,

Tamam seçeneğine dokunun.

Adım 3'te bir senkronizasyon hesabı seçtikten sonra, bu hesap bir sonraki kayıt ekleyişinizde

önerilen varsayılan hesap olarak gösterilir. Belirli bir hesaba bir kayıt eklediğinizde, bu hesap bir

sonraki kayıt ekleyişinizde kaydedilecek varsayılan hesap olarak gösterilir. Belirli bir hesaba bir

kayıt eklediyseniz ve değiştirmek istiyorsanız yeni bir kayıt oluşturup bunu kaydedecek farklı bir

hesap seçmelisiniz.

Kayda ait telefon numarasının önüne bir artı işareti ve ülke kodunu eklerseniz, diğer ülkelerden

arama yaparken numarayı yeniden düzenlemeniz gerekmez.

Bir kaydı düzenlemek için

1

Ana ekran konumundan öğesine ve ardından öğesine dokunun.

2

Düzenlemek istediğiniz kayda dokunun ve sonra da öğesine dokunun.

3

İstediğiniz bilgileri düzenleyin.

4

Bittiğinde,

Tamam seçeneğine dokunun.

Bazı senkronizasyon servisleri kayıt bilgilerini düzenlemenize izin vermez.

Bir kayıtla bir resim ilişkilendirmek için

1

Ana ekran konumunuzdan öğesine ve ardından öğesine dokunun.

2

Önce, düzenlemek istediğiniz kaydın üzerine ve ardından seçeneğine dokunun.

3

simgesine hafifçe vurun ve kayıt resmi eklemek için istenen yöntemi seçin.

4

Resmi eklediğinizde

Tamam simgesine hafifçe vurun.

Bir kayda direkt olarak

Albüm uygulamasından da resim ekleyebilirsiniz.

Bir kaydın zil sesini kişiselleştirmek için

1

Ana ekran konumunuzdan öğesine ve ardından öğesine dokunun.

2

Düzenlemek istediğiniz kayda dokunun ve sonra da öğesine dokunun.

3

Sırasıyla >

Zil sesi ayarla seçeneklerine dokunun.

4

Listeden bir seçenek belirleyin veya cihazınıza kaydedilen bir müzik dosyasını

seçmek için öğesine dokunun ve ardından

Tamam öğesine dokunun.

5

Tamam öğesine dokunun.

49

Bu, ilgili yayının İnternet sürümüdür. © Sadece kişisel kullanım amacıyla yazdırılabilir.

background image

Kayıtları silmek için

1

Ana ekran konumundan öğesine ve ardından öğesine dokunun.

2

Silmek istediğiniz kayda dokunarak bekleyin.

3

Tüm kayıtları silmek için, aşağı oka dokunarak açılan menünün görüntülenmesini

sağlayın ve sonra da

Tümünü işaretle öğesini seçin.

4

ve ardından

Sil seçeneğine dokunun.

Kendinizle ilgili kayıt bilgilerini düzenlemek için

1

Ana ekran konumunuzdan öğesine ve ardından öğesine dokunun.

2

Kendim ve ardından öğesine dokunun.

3

Yeni bilgileri girin veya istediğiniz değişiklikleri yapın.

4

Bittiğinde,

Tamam seçeneğine hafifçe vurun.

Metin mesajından yeni bir kayıt oluşturmak için

1

Ana ekran konumundan öğesine dokunun ve ardından öğesini bulup

dokunun.

2

Sırasıyla >

Kaydet seçeneklerine dokunun.

3

Varolan bir kayıt seçin ya da

Yeni kişi oluştur öğesine dokunun.

4

Kayıt bilgilerini düzenleyin ve

Tamam seçeneğine dokunun.