Sony Xperia E1 - Acil durum çağrıları

background image

Acil durum çağrıları

Cihazınız uluslararası acil durum numaralarını, örneğin 112’yi veya 911’i destekler. Bu

numaraları, bir şebeke kapsama alanı içindeyseniz, SIM kart takılı olsun veya olmasın

herhangi bir ülkede acil durum çağrısı yapmak için kullanabilirsiniz.

Acil durum çağrısı yapmak için

1

Ana ekran üzerinde, öğesine dokunun.

2

Telefon seçeneğini bulup dokunun.

3

Acil durum numarasını girin ve seçeneğine dokunun. Bir numarayı silmek için

simgesine dokunun.

SIM kart takılı değilken veya arama yapma engelliyken de acil durum çağrısı yapabilirsiniz.

SIM kart kilitliyken acil durum çağrısı yapmak için

1

Kilit ekranından

Acil durum çağrısı seçeneğine dokunun.

2

Acil durum numarasını girin ve seçeneğine dokunun.

46

Bu, ilgili yayının İnternet sürümüdür. © Sadece kişisel kullanım amacıyla yazdırılabilir.