Sony Xperia E1 - Pamamahala sa baterya at power

background image

Pamamahala sa baterya at power

Maaari mong subaybayan ang pagkonsumo ng iyong baterya at tingnan kung aling mga

application ang gumagamit ng pinakamaraming power. Maaari mo ring tingnan ang

isang pagtatantiya ng gaano katagal bago maubos ang iyong baterya. Ang tinatantiyang

tagal ng baterya ay batay sa iyong pinakakamakailang pattern ng paggamit.
Upang mas patagalin ang baterya, maaari mong gamitin ang isa o higit pang saving

mode ng baterya, na kinabibilangan ng STAMINA mode, mode ng mahinang baterya,

Wi-Fi® na nababatay sa lokasyon, at queue background data mode. Ang bawat mode

ay gumagana sa iba't ibang paraan at kumokontrol sa ilang function na kumokonsumo

ng kuryente sa iyong device.

Upang tingnan kung aling mga application ang pinakagumagamit ng power ng baterya

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang

Mga Setting > Pamamahala ng power > Paggamit ng

baterya.

Upang tingnan ang tinantyang tagal ng baterya

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang

Mga Setting > Pamamahala ng power.

Pagpapatagal sa baterya gamit ang STAMINA mode

Ino-off ng STAMINA mode ang function na hindi mo kailangan kapag hindi ginagamit ang

iyong device. Halimbawa, maaaring ihinto ng STAMINA mode ang iyong koneksyon sa

Wi-Fi® , trapiko ng data at ilang application na kumokonsumo ng kuryente kapag naka-

on ang device pero di-aktibo ang screen. Kaya, maaari mong tipirin ang baterya pero

makakatangap ka pa rin ng mga tawag sa telepono, mga text at multimedia message

habang dumarating ang mga iyon. Maaari ka ring hindi magsama ng mga application sa

pagpapahinto ng STAMINA mode. Sa sandaling i-aktibo mo ang screen, ipagpapatuloy

ang lahat ng na-pause na function.

110

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.

background image

Upang i-activate ang STAMINA mode

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang

Mga Setting > Pamamahala ng power.

3

I-drag ang slider sa tabi ng

STAMINA mode pakanan, pagkatapos ay tapikin ang

Isaaktibo, kung ma-prompt. Lalabas ang sa status bar kapag umabot na ang

baterya sa naka-set na antas.

Upang piliin kung aling mga application ang gagana sa STAMINA mode

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang

Mga Setting > Pamamahala ng power, pagkatapos ay

tapikin ang

STAMINA mode.

3

Magdagdag o magtanggal ng mga application, gaya ng nais.

4

Kapag tapos ka na, tapikin ang

Tapos na.

Patagalin ang baterya gamit ang mode ng mahinang baterya

Gamitin ang feature ng

Mode ng hinang bat. upang awtomatikong simulan ang pagtitipid

ng power kapag dumating sa isang partikular na antas ng charge ang baterya. Maaari

mong i-set at i-readjust ang antas ng charge na ito ayon sa gusto. Maaari ka ring

magpasya kung aling mga function ang papanatilihing aktibo, halimbawa,trapiko ng

mobile data, Wi-Fi® o awto-sync.

Upang i-aktibo ang mode ng Mahinang baterya

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang

Mga Setting > Pamamahala ng power.

3

I-drag ang slider sa tabi ng

Mode ng hinang bat. pakanan.

4

Kung ma-prompt, tapikin ang

Isaaktibo. Lalabas ang sa status bar kapag

umabot na ang baterya sa antas ng pag-charge na na-set mo.

Upang baguhin ang mga setting para sa mode ng Mahinang baterya

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang

Mga Setting > Pamamahala ng power.

3

Tiyaking isinaaktibo ang

Mode ng hinang bat., pagkatapos ay tapikin ang Mode

ng hinang bat..

4

Baguhin ang mga setting, halimbawa, i-adjust muli ang antas ng baterya.

Pahusayin ang tagal ng baterya gamit ang Wi-Fi® na nakabase sa

Lokasyon

Itinatakda ng tampok na

Wi-Fi batay sa lokasyon ang iyong device na isaaktibo lang ang

function na Wi-Fi® kapag malapit ito sa isang naka-save na Wi-Fi® network. Sa

ganitong paraan, makakatipid ka ng baterya ngunit mayroon pa ring ginhawa sa mga

awtomatikong koneksyon sa Wi-Fi®.

Upang i-aktibo ang feature ng Wi-Fi® na nababatay sa lokasyon

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang

Mga Setting > Pamamahala ng power.

3

I-drag ang slider sa tabi ng

Wi-Fi batay sa lokasyon pakanan.

Pagpapatagal ng buhay ng baterya sa pamamagitan ng pag-queue ng

data sa background

Mapapatagal mo ang buhay ng baterya sa pamamagitan ng pag-set sa iyong device na

magpadala ng data sa background sa mga paunang tinukoy na agwat kapag hindi mo

ito ginagamit, iyon ay, kapag hindi aktibo ang screen.

Upang payagan ang pag-queue ng data sa background

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang

Mga Setting > Pamamahala ng power.

3

Markahan ang checkbox sa tabi ng

I-queue background data.

111

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.