Sony Xperia E1 - Pagre-restart at pagre-reset ng iyong device

background image

Pagre-restart at pagre-reset ng iyong device

Maaari mong puwersahin ang iyong device na mag-restart o mag-shut down sa mga

sitwasyon kung kailan hindi na ito tumutugon o ayaw nitong mag-restart sa normal na

paraan. Walang matatanggal na mga setting o personal na data.
Maaari mo ring i-reset ang iyong device sa orihinal na mga factory setting nito. Minsan ay

kinakailangan ang pagkilos na ito kung hihinto sa paggana nang tama ang iyong device,

ngunit tandaan na kung gusto mong magpanatili ng anumang mahalagang data,

kailangan mo munang i-back up ang data na ito sa isang memory card o iba pang hindi

internal memory. Para sa higit pang impormasyon, tingnan ang

Pagba-back up at

pagbabalik ng nilalaman sa page na 113 .
Kung hindi mag-o-on ang iyong device o gusto mong i-reset ang software ng iyong

device, maaari mong gamitin ang Xperia™ Companion upang ayusin ang iyong device.

Para sa higit pang impormasyon tungkol sa paggamit sa Xperia™ Companion, tingnan

ang

Tool sa computer.

Maaaring hindi mag-restart ang iyong device kung mahina na ang baterya. Ikonekta ang iyong

device sa isang charger at subukan muling mag-restart.

Para puwersahin ang iyong device na mag-restart

1

Pindutin nang matagal ang power key .

2

Sa menu na magbubukas, tapikin ang

Restart. Awtomatikong magre-restart ang

device.

Upang puwersahin ang device na mag-shut down

1

Tanggalin ang takip ng slot ng micro SIM card.

2

Gamit ang dulo ng pen o isang katulad na bagay, pindutin nang matagal ang OFF

button hanggang sa mag-shut down ang device.

Huwag gumamit ng mga napakatulis na bagay na maaaring makapinsala sa OFF button.

Upang magsagawa ng pag-reset sa factory data

Upang maiwasang permanenteng mapinsala ang iyong device, huwag i-restart ang iyong

device habang may isinasagawang pag-reset.

1

Bago ka magsimula, siguraduhing i-back up ang anumang mahalagang data na

naka-save sa internal memory ng iyong device sa isang memory card o iba pang

hindi internal memory.

2

Sa iyong Home screen, tapikin ang .

3

Hanapin at tapikin ang

Mga Setting > I-backup at i-reset > I-reset sa factory

data.

4

Upang magtanggal ng impormasyon, gaya ng mga larawan at musika, sa iyong

panloob na storage, markahan ang checkbox na

Burahin ang panloob na

storage.

5

Tapikin ang

I-reset ang telepono.

6

Kung kinakailangan, iguhit ang iyong pattern sa pag-unlock ng screen, o ipasok

ang iyong password o PIN sa pag-unlock ng screen upang magpatuloy.

7

Upang kumpirmahin, tapikin ang

Burahin ang lahat.

Hindi babalik ang iyong device sa mas lumang bersyon ng software ng Android™ kapag

nagsagawa ka ng pag-reset sa factory data.

Kung makalimutan mo ang iyong password, PIN o pattern sa pag-unlock ng screen, maaari

mong gamitin ang feature sa pag-aayos ng device sa Xperia™ Companion upang burahin ang

layer ng seguridad. Kailangan mong ilagay ang mga detalye sa pag-log in sa iyong Google

account upang maisagawa ang operasyong ito. Sa pamamagitan ng pagpapatakbo sa feature

sa pag-aayos, ini-install mong muli ang software para sa iyong device at maaari kang mawalan

ng ilang personal na data sa prosesong ito.

115

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.

background image

Upang ayusin ang software ng device gamit ang Xperia™ Companion

Bago magsagawa ng pag-aayos ng software, siguraduhing alam mo ang iyong mga

kredensyal sa Google™. Depende sa iyong mga setting na panseguridad, maaaring

kailanganin mong ipasok ang mga ito upang i-start up ang device pagkatapos ng pag-aayos

ng software.

1

Tiyaking naka-install ang Xperia™ Companion for Windows

( http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion ) o Xperia™ Companion

for Mac OS ( http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion-mac ) sa
iyong PC o Mac

®

.

2

Ikonekta ang iyong device sa computer gamit ang isang USB cable.

3

Buksan ang Xperia™ Companion software sa computer kung hindi ito

awtomatikong malulunsadand at piliin ang

Software repair sa screen.

4

Sundin ang mga tagubilin na nasa screen upang i-install ulit ang software at

kumpletuhin ang pag-aayos.