Sony Xperia E1 - Bakit kailangan ko ng Google™ account?

background image

Bakit kailangan ko ng Google™ account?

Ang iyong Xperia™ device mula sa Sony ay gumagamit ng Android™ platform na binuo

ng Google™. May iba't ibang application at serbisyo ng Google™ na available sa iyong

device kapag binili mo ito, halimbawa, Gmail™, Google Maps™, YouTube™ at ang

application na Play Store™, na nagbibigay sa iyo ng access sa online store ng Google

Play™ para sa pagda-download ng mga Android™ application. Upang masulit ang mga

serbisyong ito, kailangan mo ng Google™ account. Halimbawa, kinakailangan ng

Google™ account kung gusto mong:

Mag-download at mag-install ng mga application mula sa Google Play™.

Mag-synchronize ng email, mga contact at kalendaryo gamit ang Gmail™.

Makipag-chat sa mga kaibigan gamit ang application na Hangouts™.

I-synchronize ang iyong kasaysayan ng pagba-browse at mga bookmark gamit ang web

browser na Google Chrome™.

Patunayan ang iyong sarili bilang awtorisadong user pagkatapos mag-ayos ng software

gamit ang Xperia™ Companion.

Malayuang hanapin, i-lock o i-clear ang isang nawawala o nanakaw na device gamit ang

mga serbisyo ng my Xperia™ o Android™ Device Manager.
Para sa higit pang impormasyon tungkol sa Android™ at Google™, pumunta sa

http://support.google.com.

Mahalagang tandaan mo ang username at password ng iyong Google™ account. Sa ilang

sitwasyon, maaaring kailanganin mong patunayan ang iyong sarili para sa seguridad gamit ang

iyong Google™ account. Kung hindi mo maibibigay ang iyong username at password sa

Google™ sa ganoong mga sitwasyon, mala-lock ang iyong device. Kung mayroon ka namang

mahigit sa isang Google™ account, siguraduhing ipasok ang mga detalye para sa nauugnay

na account.

Upang mag-set up ng Google™ account sa iyong device

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at i-tap ang

Mga Setting > Magdagdag ng account > Google.

3

Sundin ang wizard sa pagpaparehistro upang gumawa ng Google™ account, o

mag-sign in kung mayroon ka nang account.

Maaari ka ring mag-sign in sa o lumikha ng Google™ account mula sa gabay sa pag-setup sa

unang pagkakataong binuksan mo ang iyong device. O maaari kang mag-online at lumikha ng

account sa

www.google.com/accounts

.