Sony Xperia E1 - Pag-edit sa teksto

background image

Pag-edit sa teksto

Maaari kang pumili, mag-cut, kumopya at mag-paste ng teksto habang nagsusulat ka.

Maa-access mo ang mga tool sa pag-edit sa pamamagitan ng pagtapik nang dalawang

beses sa ipinasok. Magiging available pagkatapos ang mga tool sa pag-edit sa

pamamagitan ng isang application bar.

Application bar

1

Isara ang application bar

2

Piliin ang lahat ng teksto

3

I-cut ang teksto

4

Kopyahin ang teksto

40

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.

background image

5

I-paste ang teksto

Lumalabas lang ang kapag mayroon kang tekstong naka-save sa clipboard.

Upang pumili ng teksto

1

Magpasok ng ilang teksto, pagkatapos ay tapikin ang teksto nang dalawang

beses. Ang salitang iyong tinatapik ay naha-highlight ayon sa mga tab sa

parehong mga gilid.

2

I-drag ang mga tab pakaliwa o pakanan upang pumili ng higit pang teksto.

Upang mag-edit ng teksto sa naka-portrait na oryentasyon

1

Magpasok ng ilang teksto, pagkatapos ay tapikin ang ipinasok na teksto nang

dalawang beses upang palitawin ang application bar.

2

Piliin ang tekstong nais mong i-edit, pagkatapos ay gamitin ang application bar

upang gawin ang gusto mong mga pagbabago.

Upang mag-edit ng teksto sa landscape na oryentasyon

1

Magpasok ng ilang teksto, pagkatapos ay tapikin ang ipinasok na teksto nang

dalawang beses.

2

Piliin ang tekstong gusto mong gamitin, pagkatapos ay tapikin ang

I-edit at pumili

ng opsyon.