Sony Xperia E1 - Pag-download ng mga application mula sa Google Play™

background image

Pag-download ng mga application mula sa Google Play™

Ang Google Play™ ay ang opisyal na online na store ng Google para sa pag-download

ng mga application, laro, musika, pelikula at aklat. Kinabibilangan ito ng parehong libre at

binabayarang mga application. Bago mo simulang mag-download mula sa Google

Play™, tiyaking mayroon kang gumaganang koneksyon sa Internet, mas mainam sa Wi-
Fi

®

upang limitahan ang mga singil sa trapiko ng data.

Upang magamit ang Google Play™, kailangan mong magkaroon ng Google™ account.

Maaaring hindi available sa lahat ng bansa o rehiyon ang Google Play™.

Upang mag-download ng application mula sa Google Play™

1

Mula sa Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang

Play Store.

3

Hanapin ang item na gusto mong i-download sa pamamagita ng pag-browse ng

mga kategorya, o sa pamamagitan ng paggamit sa function na paghahanap.

4

I-tap ang item upang tingnan ang mga detalye nito, at sundin ang mga tagubilin

upang kumpletuhin ang pag-install.

Maaaring kailangan ng ilang application na mag-access ng data, mga setting at iba't ibang

mga function sa iyong device upang gumana nang ayos. Mag-install at magbigay lang ng mga

pahintulot sa mga application na pinagkakatiwalaan mo.

Maaari mong tingnan ang mga pahintulot na ibinigay sa isang na-download na application sa

pamamagitan ng pagtapik sa application sa ilalim ng

Mga Setting > Apps.