Sony Xperia E1 - Menu ng home screen ng “WALKMAN”

background image

Menu ng home screen ng “WALKMAN”

Binibigyan ka ng menu ng home screen ng “WALKMAN” ng pangkalahatang-ideya sa

lahat ng kanta sa iyong device pati na rin ang mga kantang available sa Music Unlimited.

Mula rito, maaari mong pamahalaan ang iyong mga album at playlist, gumawa ng mga

shortcut, at ayusin ang iyong musika ayon sa mood at tempo gamit ang SensMe™

channels.

1

Bumalik sa home screen ng “WALKMAN”

2

I-browse ang iyong musika ayon sa artist

3

I-browse ang iyong musika ayon sa album

4

I-browse ang iyong musika ayon sa kanta

5

I-browse ang lahat ng playlist

6

Mga bagong release (na ibinigay ng Music Unlimited)

7

Mga chart (na ibinigay ng Music Unlimited)

8

Mga naka-feature na playlist (na ibinigay ng Music Unlimited)

9

Mangolekta ng mga link sa musika at kaugnay na nilalaman na ibinahagi mo at ng iyong mga kaibigan

gamit ang mga online na serbisyo

10 Pamahalaan at i-edit ang iyong musika gamit ang mga channel ng Music Unlimited

Hindi available sa lahat ng merkado ang Sony Entertainment Network na may Video Unlimited

at Music Unlimited. Kailangan ng hiwalay na subscription. Nalalapat ang mga karagdagang

tuntunin at kundisyon.

Upang buksan ang menu ng home screen ng “WALKMAN”

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang , pagkatapos ay hanapin at tapikin ang

.

2

Kung hindi ipinapakita ang home screen ng “WALKMAN”, tapikin ang ,

pagkatapos ay i-drag ang kaliwang gilid ng home screen ng “WALKMAN”

pakanan. Kung ipinapakita ang home screen ng “WALKMAN”, i-drag ang

kaliwang gilid ng home screen ng “WALKMAN” pakanan.

Upang bumalik sa home screen ng “WALKMAN”

Kapag nakabukas ang menu ng home screen ng “WALKMAN”, tapikin ang

Home.

Kapag nakabukas ang menu ng home screen ng “WALKMAN”, tapikin ang screen

sa kanan ng menu.

68

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.

background image

Upang i-update ang iyong musika sa pinakabagong impormasyon

1

Mula sa home screen ng “WALKMAN”, tapikin ang .

2

Tapikin ang

I-download ang impo ng musika > Simulan. Maghahanap ang iyong

device sa online at ida-download ang pinakabagong available na album art at

impormasyon ng kanta para sa iyong musika.

Nasasaaktibo ang application ng mga channel ng SensMe™ kapag nagda-download ka ng

impormasyon ng musika.

Upang paganahin ang application na Mga channel ng SensMe™

Mula sa home screen ng “WALKMAN”, tapikin ang , pagkatapos ay tapikin ang

I-

download ang impo ng musika > Simulan.

Kinakailangan ng application na ito ng koneksyon sa mobile o Wi-Fi® network.

Upang magtanggal ng kanta

1

Mula sa home screen ng “WALKMAN”, i-browse ang kantang gusto mong

tanggalin.

2

I-touch at tagalan ang pamagat ng kanta, pagkatapos ay tapikin ang

Alisin mula

sa listahan na lalabas.

3

Tapiking muli ang

Alisin upang kumpirmahin.

Makakapagtanggal ka rin ng mga album sa ganitong paraan.