Sony Xperia E1 - Mga setting ng screen

background image

Mga setting ng screen

Upang i-adjust ang liwanag ng screen

1

Mula sa Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang

Mga setting > Display > Linaw.

3

Alisan ng marka ang checkbox na

Umangkop sa mga kundisyon ng ilaw kung

may marka ito.

4

I-drag ang slider upang i-adjust ang liwanag.

Ang pagpapababa sa antas ng liwanag ay nagpapahusay pahusayin ang pagganap ng

baterya.

35

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.

background image

Upang i-set ang screen na mag-vibrate kapag na-touch

1

Mula sa Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang

Mga Setting> Tunog.

3

Markahan ang checkbox na

Mag-vibrate sa pagpindot. Magba-vibrate ngayon

ang screen kapag iyong tinapik ang mga soft key at ilang application.

Upang ayusin ang idle time bago mag-off ang screen

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang

Mga Setting > Display > Sleep.

3

Pumili ng opsyon.

Upang mabilis na i-off ang screen, pindutin nang sandali ang power key .