Sony Xperia E1 - Kalendaryo

background image

Kalendaryo at alarm clock

Kalendaryo

Gamitin ang application na Kalendaryo para pamahalaan ang iskedyul ng iyong oras.

Kung nag-sign in ka sa iyong device at na-sychronize mo ito sa isa o maraming online na

account na may kasamang mga kalendaryo, halimbawa, ang iyong Google™ account o

Xperia™ sa Facebook account, lalabas din ang mga kaganapan sa kalendaryo mula sa

mga account na ito sa application na Kalendaryo. Mapipili mo kung aling mga kalendaryo

ang gusto mong isama sa pinagsamang view ng Kalendaryo.
Kapag malapit na ang oras ng appointment, magpe-play ang iyong device ng tunog ng

notification para paalalahanan ka. Gayundin, lalabas ang sa status bar.

1

Pumili ng uri ng view at piliin ang mga kalendaryo na gusto mong tingnan

2

Bumalik sa kasalukuyang petsa

3

I-access ang mga setting at iba pang mga opsyon

4

Mag-flick pakaliwa o pakanan para makapag-browse nang mas mabilis

5

Piniling petsa

6

Agenda para sa napiling araw

7

Magdagdag ng kaganapan sa kalendaryo

Upang lumikha ng kaganapan sa kalendaryo

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang , pagkatapos ay tapikin ang

Kalendaryo.

2

Tapikin ang .

3

Kung na-synchronize mo ang iyong kalendaryo sa isa o higit pang mga account,

piliin ang account kung saan mo gustong idagdag ang kaganapang ito. Kung

gusto mo lang idagdag ang kaganapang ito sa iyong device, tapikin ang

Kalendaryo ng device.

4

Ipasok o piliin ang gustong impormasyon at magdagdag ng mga dadalo sa

kaganapan.

5

Upang i-save ang kaganapan at magpadala ng mga imbitasyon, tapikin ang

Tapos na.

Upang tumingin ng kaganapan sa kalendaryo

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang , pagkatapos ay tapikin ang

Kalendaryo.

2

Tapikin ang kaganapang gusto mong tingnan.

104

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.

background image

Upang tumingin ng maraming kalendaryo

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang , pagkatapos ay hanapin at tapikin ang

Kalendaryo.

2

Tapikin ang , pagkatapos ay markahan ang mga checkbox para sa mga

kalendaryong gusto mong tingnan.

Upang i-zoom ang view ng kalendaryo

Kapag pinili ang view ng

Linggo o ng Araw, i-pinch ang screen upang mag-zoom

in.

Upang magpakita ng mga pambansang holiday sa application na Kalendaryo

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang , pagkatapos ay tapikin ang

Kalendaryo.

2

Tapikin ang , pagkatapos ay tapikin ang

Mga Setting.

3

Tapikin ang

Mga pambansang holiday.

4

Pumili ng opsyon, o isang kumbinasyon ng mga opsyon, pagkatapos ay tapikin

ang

OK.

Upang magpakita ng mga kaarawan sa application na Kalendaryo

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang , pagkatapos ay tapikin ang

Kalendaryo.

2

Tapikin ang , pagkatapos ay tapikin ang

Mga Setting.

3

I-drag ang slider sa tabi ng

Mga Kaarawan pakanan.

4

Tapikin ang

Mga Kaarawan, pagkatapos ay piliin ang grupo ng contact na may

mga kaarawan na gusto mong ipakita.

Upang magpakita ng mga pagtataya ng panahon sa application na Kalendaryo

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang , pagkatapos ay tapikin ang

Kalendaryo.

2

Tapikin ang , pagkatapos ay tapikin ang

Mga Setting.

3

I-drag ang slider sa tabi ng

Forecast ng panahon pakanan.

4

Kung hindi pinagana ang mga serbisyo sa lokasyon, tapikin ang

Idagdag,

pagkatapos ay hanapin ang lungsod na gusto mong idagdag.

Para sa higit pang impormasyon tungkol sa kung paano paganahin ang mga serbisyo sa

lokasyon, tingnan ang

Paggamit ng mga serbisyo sa lokasyon

sa pahina ng 101 .

Upang baguhin ang mga setting ng pagtataya ng panahon sa application na

Kalendaryo

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang , pagkatapos ay tapikin ang

Kalendaryo.

2

Tapikin ang , pagkatapos ay tapikin ang

Mga Setting.

3

Tapikin ang

Forecast ng panahon.

4

I-adjust ang mga setting ayon sa kagustuhan.