Sony Xperia E1 - Pagbabahagi sa iyong koneksyon ng data sa mobile

background image

Pagbabahagi sa iyong koneksyon ng data sa mobile

Maaari mong ibahagi ang koneksyon ng data sa mobile ng iyong device sa isang

computer gamit ang isang USB cable. Pag-tether ng USB ang tawag sa prosesong ito.

Maaari mo ring ibahagi ang koneksyon ng data ng iyong device sa hanggang walong iba

pang device nang sabay-sabay sa pamamagitan ng paggawa sa iyong device sa isang

portable Wi-Fi® hotspot. Kapag matagumpay na naibahagi ang koneksyon ng data sa

mobile ng iyong device, magagamit ng mga nakikigamit na device ang koneksyon ng

data ng iyong device, halimbawa, para mag-surf sa Internet, mag-download ng mga

application, o magpadala at tumanggap ng mga email.

Maaaring kailangan mong ihanda ang iyong computer para gumawa ng network connection

sa pamamagitan ng USB cable. Pumunta sa www.android.com/tether para makuha ang

pinakabagong impormasyon.

Upang ibahagi ang iyong koneksyon ng data gamit ang isang USB cable

1

Ideaktibo ang lahat ng koneksyon sa USB cable sa iyong device.

2

Gamit ang USB cable na kasama ng iyong device, ikonekta ang iyong device sa

isang computer.

3

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .

4

Hanapin at tapikin ang

Mga Setting > Higit pa... > Tethering & portable hotspot.

5

Markahan ang checkbox na

USB tethering, pagkatapos ay tapikin ang OK kung

na-prompt. Ipinapakita ang sa status bar sa sandaling nakakonekta ka na.

6

Upang ihinto ang pagbabahagi ng iyong koneksyon ng data, alisin ang marka ng

checkbox na

USB tethering o idiskonekta ang USB cable.

Hindi mo maibabahagi ang koneksyon ng data ng iyong telepono at SD card sa USB cable

nang magkasabay.

28

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.

background image

Upang gamitin ang iyong device bilang isang portable Wi-Fi® hotspot

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang

Mga Setting > Higit pa... > Tethering & portable hotspot.

3

Tapikin ang

Setting ng portable na Wi-Fi hotspot > I-configure ang Wi-Fi

hotspot.

4

Ipasok ang impormasyon ng

Network SSID.

5

Para pumili ng uri ng seguridad, tapikin ang field na

Seguridad. Kung kailanganin,

ipasok ang password.

6

Tapikin ang

I-save.

7

Tapikin ang at markahan ang checkbox ng

Portable na hotspot ng Wi-Fi.

8

Kung na-prompt ka, tapikin ang

OK upang kumpirmahin. Lalabas ang sa status

bar sa sandaling maging aktibo ang portable Wi-Fi® hotspot.

9

Upang ihinto ang pagbabahagi ng iyong koneksyon ng data sa pamamagitan ng

Wi-Fi®, alisin ang marka sa checkbox ng

Portable na hotspot ng Wi-Fi.

Upang palitn ang pangalan o i-secure ang iyong portable hotspot

1

Mula sa Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang

Mga setting > Higit pa... > Tethering & portable hotspot.

3

Tapikin ang

Setting ng portable na Wi-Fi hotspot > I-configure ang Wi-Fi

hotspot.

4

Ipasok ang

Network SSID para sa network.

5

Para pumili ng uri ng seguridad, tapikin ang field na

Seguridad.

6

Kung kailanganin, ipasok ang password.

7

Tapikin ang

I-save.