Sony Xperia E1 - Tool sa computer

background image

Tool sa computer

Available ang Xperia™ Companion upang matulungan kang ikonekta ang iyong device

sa isang computer at mamahala ng nilalaman, gaya ng nilalaman ng camera at

multimedia na nilalaman, mag-browse ng mga file sa iyong device, at pamamahalaan

ang software ng iyong device.

Xperia™ Companion

Ang Xperia™ Companion ay isang software sa computer na may koleksyon ng mga tool

at application na magagamit mo kapag ikinonekta mo ang iyong device sa isang

computer. Sa Xperia™ Companion, magagawa mong:

I-update o ayusin ang software ng iyong device.

Maglipat ng nilalaman mula sa iyong device gamit ang Xperia™ Transfer.

Mag-back up at magbalik ng nilalaman sa iyong computer.

Mag-sync ng nilalamang multimedia – nilalaman ng camera, musika at mga playlist sa

pagitan ng iyong device at ng computer.

Mag-browse ng mga file sa iyong device.
Upang magamit ang Xperia™ Companion, kailangan mo ng computer na nakakonekta

sa Internet na gumagamit ng isa sa mga sumusunod na operating system:

Microsoft

®

Windows

®

7 o mas bago

96

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.

background image

Mac OS

®

X 10.8 o mas bago

Matuto nang higit pa at i-download ang Xperia™ Companion for Windows sa

http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion o Xperia™ Companion for Mac

sa http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion-mac .