Sony Xperia E1 - Paggamit ng mga serbisyo sa lokasyon

background image

Paggamit ng mga serbisyo sa lokasyon

Pinapayagan ng mga serbisyo sa lokasyon ang mga application gaya ng Mga Mapa at

ng camera na gumamit ng impormasyon mula sa mga mobile at Wi-Fi® network pati na

rin impormasyon sa Global Positioning System (GPS) upang matukoy ang iyong

tinatayang lokasyon. Kung wala ka sa clear line of sight sa mga satellite ng GPS,

maaaring tukuyin ng iyong device ang iyong lokasyon gamit ang Wi-Fi® function. Kung

wala ka sa sakop ng Wi-Fi® network, maaaring tukuyin ng iyong device ang iyong

lokasyon gamit ang iyong mobile network.
Upang magamit ang iyong device para malaman kung nasaan ka, kailangan mong

paganahin ang mga serbisyo sa lokasyon.

Upang paganahin ang mga serbisyo sa lokasyon

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang

Mga Setting > Lokasyon.

3

I-drag ang slider sa tabi ng

Lokasyon pakanan.

4

Tapikin ang

Sumang-ayon nang dalawang beses upang kumpirmahin.

Kapag pinagana mo ang mga serbisyo sa lokasyon, papaganahin ang

Mga GPS Satellite at

Serbisyo ng lokasyon ng Google bilang default. Maaari mong manu-manong i-disable ang

alinmang opsyon.

Upang payagan ang mga app ng Google na i-access ang iyong lokasyon

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at i-tap ang

Mga Setting > Google > Lokasyon.

3

I-drag ang slider sa tabi ng

Lokasyon pakanan.

4

Tapikin ang

Sumang-ayon nang dalawang beses upang kumpirmahin.

Kapag pinagana mo ang mga serbisyo ng lokasyon, papaganahin ang

Mga GPS Satellite at

Serbisyo ng lokasyon ng Google bilang default. Maaari mong manu-manong i-disable ang

alinmang opsyon.

Pagpapabuti ng katumpakan ng GPS

Sa unang pagkakataon na gamitin mo ang GPS function sa iyong device, maaaring

tumagal ito ng 5 hanggang 10 minuto bago mahanap ang iyong lokasyon. Upang

matulungan sa paghahanap, siguraduhing may malinaw na tanaw ka ng langit. Tumayo

nang matatag at huwag takpan ang GPS antenna (ang naka-higlight na lugar sa imahe).

Maaaring tumagos ang GPS signal sa mga ulap at plastic, ngunit hindi sa karamihan ng

mga solidong bagay gaya ng mga gusali at bundok. Kung hindi mahanap ang iyong

lokasyon pagkaraan ng ilang minuto, lumipat sa isa pang lokasyon.

101

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.