Sony Xperia E1 - Säkerhetskopiera och återställa innehåll

background image

Säkerhetskopiera och återställa innehåll

Normalt ska du inte spara foton, videoklipp och annat personligt innehåll enbart på

enhetens interna minne. Om något händer med maskinvaran, eller om enheten förloras

eller blir stulen, är datan på det interna minnet borta för alltid. Vi rekommenderar att

programvaran Xperia™ Companion används för att skapa säkerhetskopior som sparar

din data på ett säkert sätt till en dator, dvs. en extern enhet. Denna metod

rekommenderas särskilt om du uppdaterar programvaran i enheten till en nyare Android-

version.
Med Säkerhetskopiera och återställ kan du snabbt skapa en säkerhetskopia online av

grundinställningar och data med ditt Google™-konto.

Det är mycket viktigt att du kommer ihåg lösenordet som du anger när du säkerhetskopierar

data. Om du glömmer lösenordet är det inte säkert att det går att återställa viktiga data som

kontakter och meddelanden.

Säkerhetskopiera data till en dator

Använd Xperia™ Companion för att säkerhetskopiera data från din enhet till en PC- eller
Apple

®

Mac

®

-dator. Med det här programmet kan du säkerhetskopiera följande

datatyper:

Kontakter

Kalender

Inställningar

Mediefiler som musik och videor

Foton och bilder

102

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

background image

Säkerhetskopiera data med hjälp av en dator

1

Kontrollera att Xperia™ Companion för Windows

( http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion ) eller Xperia™

Companion för Mac OS

( http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion-mac ) är installerat på
din PC eller Mac

®

.

2

Anslut enheten till datorn med en USB-kabel.

3

Dator: Starta Xperia™ Companion om det inte startas automatiskt. Efter en stund

känner datorn av enheten.

4

Välj

Säkerhetskopiering på startskärmen.

5

Följ anvisningarna på skärmen för att säkerhetskopiera data från enheten.

Återställa data med en dator

1

Kontrollera att Xperia™ Companion för Windows

( http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion ) eller Xperia™

Companion för Mac OS

( http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion-mac ) är installerat på
din PC eller Mac

®

.

2

Anslut enheten till datorn med en USB-kabel.

3

Dator: Starta Xperia™ Companion om det inte startas automatiskt.

4

Klicka på

Återställ.

5

Välj en säkerhetskopia från reservkopiorna och tryck på

Nästa och följ

instruktionerna på skärmen för att återställa data till din enhet.

Säkerhetskopiera med programmet Säkerhetskopiera och återställ

Du kan bara använda den här metoden för att säkerhetskopiera och återställa innehåll mellan

samma version av Android-programvaran. Du kan inte använda den för att återställa innehåll

efter en systemuppgradering.

Programmet Säkerhetskopiera och återställ rekommenderas för att säkerhetskopiera

innehåll innan du återställer fabriksinställningarna. Med det här programmet kan du

säkerhetskopiera följande datatyper till ett SD-kort eller till en extern USB-lagringsenhet

som du har anslutit med kabel till enheten:

Bokmärken

Samtalsloggar

Kontakter

Program som har hämtats från Google Play™

MMS

Systeminställningar (t.ex. alarm, ringsignalvolym och språkinställningar)

SMS

Det kan medföra ytterligare dataöverföringsavgifter när du återställer program från Google

Play™.

Säkerhetskopiera innehåll med programmet Säkerhetskopiera och återställ

1

Om du säkerhetskopierar innehåll till en USB-lagringsenhet ska du kontrollera att

lagringsenheten är ansluten till enheten med rätt kabel. Om du säkerhetskopierar

till ett SD-kort ska du se till att SD-kortet sitter som det ska i enheten.

2

Utgå från din Startskärm och tryck till på .

3

Leta reda på och tryck till på

Säkerhetskop. & återst..

4

Tryck till på

Säkerhetskopiera och välj sedan en destination för säkerhetskopian

och de datatyper som du vill säkerhetskopiera.

5

Tryck till på

Säkerhetskopiera nu.

6

Ange ett lösenord för säkerhetskopian och tryck sedan till på

OK.

103

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

background image

Återställa innehåll med programmet för säkerhetskopiering och återställning

1

Om du återställer innehåll från en USB-lagringsenhet ska du kontrollera att

lagringsenheten är ansluten till enheten med rätt kabel. Om du återställer innehåll

från ett SD-kort ska du se till att SD-kortet sitter som det ska i enheten.

2

Utgå från din Startskärm och tryck till på .

3

Hitta och tryck till på

Säkerhetskop. & återst..

4

Tryck till på

Återställ.

5

Välj den kopia du vill återställa från och tryck sedan till på

Återställ nu.

6

Ange lösenordet för säkerhetskopian och tryck sedan till på

OK.

Kom ihåg att alla ändringar som du gör i data och inställningar efter det att du skapat en

säkerhetskopia tas bort under en återställningsprocedur.