Sony Xperia E1 - IMEI-nummer

background image

IMEI-nummer

Varje enhet har ett unikt IMEI-nummer (International Mobile Equipment Identity). Du ska

behålla en kopia av detta nummer. Om enheten stjäls kan din nätleverantör använda ditt

IMEI-nummer för att stoppa enhetens tillgång till nätet i ditt land.

Visa ditt IMEI-nummer

Om du vill visa ditt IMEI-nummer stänger du av enheten och tar bort batteriluckan och

batteriet.

Öppna telefonknappsatsen och ange

*#06#

.

Visa enhetens IMEI-nummer

1

På Startskärm, trycker du till på .

2

Leta reda och tryck till på

Inställningar > Om mobilen > Status.

3

Rulla till

IMEI för att visa IMEI-numret.

99

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.