Sony Xperia E1 - Lyssna på musik

background image

Lyssna på musik

Använd WALKMAN-programmet och lyssna på den musik och de ljudböcker du gillar

bäst.

1

Gå till startskärmen för ”WALKMAN”

2

Sök efter låtar på Music Unlimited och bland de låtar som finns sparade på enheten

3

Visa aktuell uppspelningskö

4

Omslag (om tillgängligt)

5

Tryck till om du vill gå till föregående låt i uppspelningskön

Rör vid knappen och håll kvar om du vill spola tillbaka den aktuella låten

6

Spela upp eller pausa en låt

7

Tryck till om du vill gå till nästa låt i uppspelningskön

Rör vid knappen och håll kvar om du vill spola fram den aktuella låten

8

Blanda låtar i den aktuella uppspelningskön

9

Upprepa alla låtar i den aktuella uppspelningskön

10 Förloppsindikator – dra indikatorn eller tryck till längs linjen för att spola framåt eller bakåt

11 Total tid för aktuell låt

12 Förfluten tid för aktuell låt

61

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

background image

Startskärmen för ”WALKMAN”

1

Dra den vänstra kanten på skärmen till höger för att öppna startskärmen för ”WALKMAN”

2

Visa innehåll genom att bläddra uppåt eller nedåt

3

Spela en låt med programmet ”WALKMAN”

4

Återgå till musikspelarskärmen för "WALKMAN"

Spela en låt med programmet ”WALKMAN”

1

Gå till Startskärm, tryck till på och hitta och tryck till på .

2

Om startskärmen för ”WALKMAN” inte visas trycker du till på och drar sedan

den vänstra kanten på startskärmen för ”WALKMAN” till höger. Om startskärmen

för ”WALKMAN” inte visas drar du den vänstra kanten på startskärmen för

”WALKMAN” till höger.

3

Välj en musikkategori, till exempel under

Artister, Album eller Låtar och bläddra

sedan till den låt du vill öppna.

4

Tryck till på en låt för att spela upp den.

Det kanske inte går att spela upp upphovsrättsskyddade låtar. Verifiera att du äger de

nödvändiga rättigheterna till det material du tänker dela.

Hitta låtrelaterad information online

Tryck till på oändlighetsknappen

medan en låt spelas i programmet

"WALKMAN".

Med oändlighetsknappen

får du åtkomst till flera informationskällor, bland annat

videoklipp på YouTube™, texter och artistinformation på Wikipedia.

Justera ljudvolymen

Tryck på volymknappen.

Minimera programmet "WALKMAN"

När en låt spelas upp trycker du till på för att gå till Startskärm. Programmet

"WALKMAN" fortsätter uppspelningen i bakgrunden.

Öppna "WALKMAN"-programmet när det används i bakgrunden

1

Medan en låt spelas upp i bakgrunden, tryck till på för att öppna fönstret för

nyligen använda program.

2

Tryck till på "WALKMAN"-programmet.