Sony Xperia E1 - Ringa från ett meddelande

background image

Ringa från ett meddelande

Ringa upp en avsändare av ett meddelande

1

Gå till Startskärm, tryck till på och hitta och tryck till på .

2

Knacka på en konversation.

3

Tryck till på mottagarens namn eller nummer överst på skärmen och välj sedan

det nummer du vill ringa från i listan som visas.

4

Om mottagaren har sparats i dina kontakter trycker du till på det telefonnummer

du vill ringa. Om du inte har sparat mottagaren i dina kontakter knackar du på .

Spara en avsändares telefonnummer i kontakterna

1

Gå till Startskärm, tryck till på och hitta och tryck till på .

2

Tryck till på >

Spara.

3

Välj en befintlig kontakt eller tryck till på

Skapa ny kontakt.

4

Redigera kontaktinformationen och tryck till på

Klar.