Sony Xperia E1 - Ta foton och spela in videoklipp

background image

Ta foton och spela in videoklipp

1

Zooma in eller ut

2

Huvudkamerans skärm

3

Visa foton och videoklipp

4

Ta foton eller spela in videoklipp

5

Gå tillbaka ett steg eller stäng av kameran

6

Ikon för inställningar för kameraläge

7

Ikon för kamerainställningar och genvägsikoner

Ta ett foto från låsskärmen

1

Om du vill aktivera skärmen trycker du snabbt på strömknappen .

2

Starta kameran genom att röra vid och hålla kvar och dra uppåt.

3

Tryck till på när kameran öppnas.

Ta ett foto genom att röra vid skärmen

1

Aktivera kameran.

2

Tryck till på och sedan på .

3

Dra skjutreglaget bredvid

Pekläge åt höger.

4

Peka med kameran mot föremålet.

5

För att aktivera autofokus ska du röra vid och hålla på en punkt på skärmen. När

fokusramen blir blå, lyft fingret för att ta fotot.

Ta ett foto genom att trycka till på knappen på kamerans skärm

1

Aktivera kameran.

2

Peka med kameran mot föremålet.

3

Tryck till på knappen på kamerans skärm. Fotot tas så fort du släpper fingret.

Spela in ett videoklipp genom att trycka till på skärmen

1

Aktivera kameran.

2

Peka med kameran mot föremålet.

3

Tryck till på för att påbörja inspelningen.

4

Tryck till på för att avsluta inspelningen.

Funktionen är bara tillgänglig i fotoläget

Bättre autojustering.

Visa dina foton och videor

1

Aktivera kameran och öppna sedan ett foto eller en video genom att trycka till på

en miniatyr.

2

Snärta åt vänster eller höger för att visa dina foton och videor.

70

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

background image

Radera ett foto eller ett inspelat videoklipp

1

Bläddra till det foto eller det videoklipp du vill radera.

2

Tryck till på skärmen så att visas.

3

Tryck till på .

4

Tryck till på

Radera för att bekräfta.