Sony Xperia E1 - Virtuella privata nätverk (VPN)

background image

Virtuella privata nätverk (VPN)

Använd din enhet för att ansluta till virtuella privata nätverk (VPN) så att du kan få åtkomst

till resurser i ett skyddat lokalt nätverk från ett offentligt nätverk. VPN-anslutningar

används exempelvis ofta av företag och utbildningsinstitut för användare som behöver få

åtkomst till intranät och andra interna tjänster när de befinner sig utanför det interna

nätverket, till exempel när de är på resande fot.
VPN-anslutningar kan konfigureras på många sätt, beroende på nätverket. Vissa nätverk

kräver att du överför och installerar ett säkerhetscertifikat på enheten. Kontakta

företagets eller organisationens nätverksadministratör om du behöver detaljerad

information om hur man konfigurerar en anslutning till ditt VPN-nätverk.

Lägga till ett virtuellt privat nätverk

1

Gå till Startskärm och tryck till på .

2

Hitta och tryck till på

Inställningar > Mer... > VPN.

3

Tryck till på .

4

Välj vilken typ av VPN som ska läggas till.

5

Ange dina VPN-inställningar.

6

Tryck till på

Spara.

Ansluta till ett virtuellt privat nätverk

1

Tryck till på Startskärm på .

2

Hitta och tryck till på

Inställningar > Mer... > VPN.

3

Tryck till på det VPN som du vill ansluta till i listan med tillgängliga nätverk.

4

Ange den information som krävs.

5

Tryck till på

Anslut.

Koppla ner sig från ett virtuellt privat nätverk

1

Dra statusfältet nedåt.

2

Knacka på meddelandet för VPN-anslutningen för att stänga av den.

29

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.