Sony Xperia E1 - Innehåll

background image

Innehåll

Komma igång................................................................................. 6

Översikt...............................................................................................6
Montering............................................................................................7
Skärmskydd........................................................................................8
Starta enheten för första gången......................................................... 8
Varför behöver jag ett Google™-konto?.............................................. 9
Ladda enheten....................................................................................9

Grunderna.................................................................................... 11

Använda pekskärmen....................................................................... 11
Låsa och låsa upp skärmen.............................................................. 13
Startskärm........................................................................................ 13
Programskärmen.............................................................................. 15
Navigera i program............................................................................16
Widgetar........................................................................................... 16
Genvägar och mappar...................................................................... 17
Bakgrund och teman........................................................................ 18
Ta en skärmbild................................................................................ 19
Status och aviseringar.......................................................................19
Ikoner i statusfältet............................................................................ 20
Programöversikt................................................................................21

Hämta program............................................................................ 23

Hämta program från Google Play™...................................................23
Hämta program från andra källor.......................................................23

Internet och nätverk..................................................................... 24

Surfa på webben...............................................................................24
Inställningar för Internet och MMS .................................................... 24
Wi-Fi®.............................................................................................. 25
Dela mobildataanslutningen.............................................................. 27
Kontrollera dataanvändning...............................................................28
Välja mobilnät....................................................................................28
Virtuella privata nätverk (VPN)............................................................29

Synkronisera data på enheten..................................................... 30

Synkronisera med onlinekonton........................................................ 30
Synkronisera med Microsoft® Exchange ActiveSync®......................30

Grundläggande inställningar........................................................ 32

Öppna inställningar........................................................................... 32
Ljud, ringsignal och volym................................................................. 32
SIM-kortsskydd ................................................................................33
Skärminställningar............................................................................. 33

2

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

background image

Skärmlås...........................................................................................34
Språkinställningar..............................................................................35
Datum och tid................................................................................... 35
Bättre ljud......................................................................................... 36

Skriva text.................................................................................... 37

Virtuellt tangentbord.......................................................................... 37
Skriva text med röstinmatning........................................................... 38
Redigera text.....................................................................................38
Anpassa Xperia-tangentbordet..........................................................39

Ringa samtal................................................................................ 40

Ringa samtal..................................................................................... 40
Ta emot samtal................................................................................. 41
Pågående samtal.............................................................................. 42
Använda samtalsloggen.................................................................... 42
Vidarekoppla samtal..........................................................................43
Begränsa samtal............................................................................... 43
Flera samtal...................................................................................... 43
Konferenssamtal............................................................................... 44
Röstbrevlåda.....................................................................................44
Nödsamtal........................................................................................ 45

Kontakter .....................................................................................46

Överföra kontakter............................................................................ 46
Söka efter och visa kontakter............................................................ 47
Lägga till och redigera kontakter....................................................... 48
Lägga till medicinsk information och kontaktuppgifter för
nödsituationer................................................................................... 49
Favoriter och grupper........................................................................50
Skicka kontaktinformation................................................................. 51
Undvika dubbletter i applikationen Kontakter.....................................51
Säkerhetskopiera kontakter...............................................................51

Meddelanden och chatt............................................................... 53

Läsa och skicka meddelanden.......................................................... 53
Ordna meddelanden......................................................................... 54
Ringa från ett meddelande................................................................ 55
Meddelandeinställningar....................................................................55
Snabbmeddelanden och videochatt..................................................55

E-post...........................................................................................57

Ställa in e-post.................................................................................. 57
Skicka och ta emot e-postmeddelanden........................................... 57
Förhandsgranskningsfönster för e-post............................................. 58
Ordna e-postmeddelanden............................................................... 59
Inställningar för e-postkonto.............................................................. 60

3

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

background image

Gmail™.............................................................................................60

Musik ...........................................................................................61

Överföra musik till enheten ............................................................... 61
Lyssna på musik............................................................................... 61
”WALKMAN”-menyn på startskärmen............................................... 62
Spellistor........................................................................................... 64
Dela musik........................................................................................ 64
Förstärka ljudet................................................................................. 65
Visualiser ..........................................................................................65
Identifiera musik med TrackID™........................................................65
Onlinetjänsten Music Unlimited..........................................................67

FM-radio.......................................................................................68

Lyssna på radion...............................................................................68
Favoritradiokanaler............................................................................ 69
Ljudinställningar................................................................................ 69

Kamera......................................................................................... 70

Ta foton och spela in videoklipp........................................................ 70
Använda Smile Shutter™ för att fånga ansikten med leenden............71
Lägga till geografisk position i foton...................................................71
Allmänna kamerainställningar............................................................ 71
Inställningar för stillbildskamera......................................................... 73
Inställningar för videokamera............................................................. 76

Foton och videor i Album............................................................. 78

Visa foton och video..........................................................................78
Dela och hantera foton och videor.....................................................79
Redigera foton med redigeringsprogrammet Foto............................. 80
Albummenyn på startskärmen...........................................................80
Visa dina foton på en karta................................................................81

Videor........................................................................................... 83

Titta på video i Filmer........................................................................ 83
Överföra videoinnehåll till enheten .....................................................84
Hantera videoinnehåll........................................................................ 84

Kommunikation............................................................................ 85

Trådlös Bluetooth®-teknik................................................................ 85
Datorverktyg..................................................................................... 87
Hantera filer med en dator.................................................................87
Använda headset ............................................................................. 88
Styra tillbehör och inställningar med Smart Connect..........................89

Resor och kartor...........................................................................91

Använda platstjänster........................................................................91
Google Maps™ och navigering......................................................... 91
Flygplansläge.................................................................................... 93

4

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

background image

Kalender och alarmklocka............................................................94

Kalender........................................................................................... 94
Alarm och klocka.............................................................................. 95

Support och underhåll..................................................................98

Enhetssupport.................................................................................. 98
Uppdatera enheten........................................................................... 98
IMEI-nummer.................................................................................... 99
Hantering av batteri och ström........................................................ 100
Minne och lagring............................................................................101
Säkerhetskopiera och återställa innehåll.......................................... 102
Starta om och återställa enheten.....................................................104
Återvinna enheten........................................................................... 105

Viktig information....................................................................... 106

Broschyren Viktig information.......................................................... 106
Begränsningar beträffande tjänster och funktioner...........................106
Juridisk information......................................................................... 106

5

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.