Sony Xperia E1 - Språkinställningar

background image

Språkinställningar

Du kan välja ett standardspråk för enheten och ändra det igen vid ett senare tillfälle. Du

kan också ändra skrivspråket för textinmatning. Se

Anpassa Xperia-tangentbordet på

sidan 39 .

Ändra språk

1

Tryck till på från Startskärm.

2

Leta reda och tryck till på

Inställningar > Språk och inmatning > Språk.

3

Välj ett alternativ.

4

Tryck till på

OK.

Om du väljer fel språk och inte kan läsa menytexterna, hitta och tryck till på . Markera sedan

texten bredvid

och markera den första posten på menyn som öppnas. Du kan sedan välja

det språk du vill ha.