Sony Xperia E1 - Öppna inställningar

background image

Öppna inställningar

Visa och ändra inställningarna för enheten från menyn Inställningar. Menyn Inställningar

kan öppnas både från programskärmen och från snabbinställningspanelen.

Öppna enhetsinställningsmenyn från programskärmen

1

Gå till Startskärm och tryck till på .

2

Tryck till på

Inställningar.

Öppna snabbinställningspanelen

Dra statusfältet nedåt med två fingrar.

Välja vilka inställningar som ska visas på snabbinställningspanelen

1

Dra statusfältet nedåt med två fingrar och tryck sedan till på

Redigera.

2

Välj vilka snabbinställningar du vill visa.

Ordna om snabbinställningspanelen

1

Dra statusfältet nedåt med två fingrar och tryck sedan till på

Redigera.

2

Rör vid och håll kvar bredvid en snabbinställning och flytta den sedan till den

önskade positionen.