Sony Xperia E1 - Bakgrund och teman

background image

Bakgrund och teman

Du kan anpassa startskärmen med bakgrunder och olika teman. Du kan också ändra

låsskärmens bakgrund.

18

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

background image

Ändra startskärmens bakgrund

1

Rör vid och håll kvar fingret på ett tomt område på din Startskärm tills enheten

vibrerar.

2

Tryck till på

Bakgrunder och välj ett alternativ.

Ange ett tema

1

Rör vid och håll kvar fingret på ett tomt område på din Startskärm tills enheten

vibrerar.

2

Tryck till på

Teman och välj sedan ett tema.

När du byter tema ändras även bakgrunden i vissa program.

Ändra bakgrundsbilden för låsskärmen

1

Utgå från din Startskärm och tryck till på .

2

Hitta och tryck till på

Inställningar > Anpassning > Låsskärm.

3

Välj ett alternativ och följ sedan instruktionerna för att ändra bakgrunden.