Sony Xperia E1 - Visa foton och video

background image

Visa foton och video

Använd albumprogrammet för att visa foton och spela upp videor som du har tagit med

kameran, eller för att visa liknande innehåll som du har sparat på enheten. Alla foton och

videoklipp visas i ett rutnät med kronologisk ordning.

1

Visa menyalternativ

2

Visa innehåll genom att bläddra uppåt eller nedåt

3

Dra den vänstra kanten på skärmen åt höger för att öppna albummenyn på startskärmen

4

Datum för objekt i gruppen

5

Tryck till på ett foto eller videoklipp för att visa det

Visa foton och videor

1

Gå till Startskärm och tryck till på .

2

Hitta och tryck till på

Album.

3

Tryck till på ett foto eller en video för att visa objektet.

4

Snärta åt vänster för att visa nästa foto eller video. Snärta åt höger för att visa

föregående foto eller video.

Om skärmens riktning inte ändras automatiskt när du vänder telefonen markerar du kryssrutan

Rotera skärmen automatiskt under Inställningar > Display.

Ändra storleken på miniatyrerna

När du visar miniatyrer av foton och videoklipp i Album, sära på två fingrar för att

zooma in eller knip ihop två fingrar för att zooma ut.

Zooma i ett foto

När du visar ett foto kan du sära på två fingrar för att zooma in eller knipa ihop två fingrar

för att zooma ut.

Titta på ett bildspel med dina foton

1

Medan du tittar på ett foto trycker du till på skärmen för att visa verktygsfälten,

tryck sedan till på >

Bildspel för att börja spela upp alla foton i ett album.

2

Tryck till på ett foto för att avsluta bildspelet.

Spela upp ett videoklipp

1

I Album hittar du och trycker till på videoklippet som du vill spela upp.

2

Tryck till på

Filmer > Bara en gång.

3

Om inga spelkontroller visas kan du visa dem genom att trycka till på skärmen.

Tryck till på skärmen igen för att dölja kontrollerna.

78

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

background image

Pausa ett videoklipp

1

Knacka på skärmen samtidigt som ett videoklipp spelas upp för att visa

uppspelningskontrollerna.

2

Tryck till på .

Snabbspola framåt eller bakåt i en video

1

Knacka på skärmen samtidigt som ett videoklipp spelas upp för att visa

uppspelningskontrollerna.

2

Dra förloppsindikatorn åt vänster för att spola bakåt, eller höger för att spola

framåt.

Anpassa volymen för en video

Tryck på volymknappen.