Sony Xperia E1 - Ngeusi batre alat

background image

Ngeusi batre alat

Batre alat teh geus dieusi sawareh pas anjeun meser alat. Anjeun tiasa keneh make alat

pas dieusi batrena. Baca salengkepna ngeunaan batre jeung cara ningkatkeun kinerja

dina

Batre sareng pangaturan daya di kaca 101 .

Ngeusi batre alat anjeun

9

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

1

Colokkeun carjer ka colokan listrik.

2

Colokkeun ujung nu sejen kabel USB ka carjer (atawa ka liang USB dina

komputer).

3

Colokkeun ujung kabel nu hiji deui ka liang USB mikro dina alat anjeun, lambang

USB-na ngadep ka luhur. Lampu bewara hurung upami ngeusi aya dimimitian.

4

Sawaktos batre alat geus dieusian pinuh, coplokkeun kabel USB tina telepon

anjeun ku cara nyabut kabel eta kaluar. Pastikeun anjeun teu nekuk konektor.

Upami batre bener-bener soak, butuh sababaraha waktu nepi ka lampu bewara hurung tur

ikon ngeusi batre

nembongan.

Bewara status lampu batre

Hejo

Tingkat eusian batre langkung ageung ti 90%

Beureum ngedip

Batre nuju ngeusi tur tingkat eusian batre kirang ti 15%

Oranyeu

Batre nuju ngeusi tur tingkat eusian batre kirang ti 90%

10

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.