Sony Xperia E1 - Ladenan online Music Unlimited

background image

Ladenan online Music Unlimited

Music Unlimited mangrupakeun ladenan dumasar langganan nu nawarkeun wasa ka
jutaan tembang tina sambungan jaringan seluler atawa Wi-Fi

®

. Anjeun tiasa ngatur jeung

ngedit perpustakaan musik pribadi anjeun dina awan ti sagala rupa alat, atawa

nyinkronkeun daptar puter sareng musik make PC nu ngajalankeun sistem operasi
Windows

®

. Buka

www.sonyentertainmentnetwork.com kanggo inpo nu langkung

lengkep.

Sony Entertainment Network jeung Video Unlimited jeung Music Unlimited teu sadia di unggal

pasar. Diperlukeun langganan kapisah. Sarat jeung katangtuan tambahan lumaku.

Ngamititian Music Unlimited

1

Tina layar utama “WALKMAN”, ketok >

Setelan.

2

Sered geseran di sisi

Music Unlimited ka katuhu jadi pungsi Music Unlimited

hurung, teras turutan pituduh na layar.

68

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.