Sony Xperia E1 - Alat komputer

background image

Alat komputer

Xperia™ Companion sadia pikeun ngabantu nyambungkeun alat Anjeun ka komputer tur

ngatur eusi sapertos kamera jeung eusi multimedia, ngotektak payil dina alat anjeun,

jeung ngatur software alat anjeun.

Xperia™ Companion

Xperia™ Companion mangrupakeun software komputer nu gaduh koleksi peralatan

sareng aplikasi nu Anjeun tiasa pake basa Anjeun nyambungkeun alat Anjeun ka

komputer. Sareng Xperia™ Companion, Anjeun tiasa:

Ngapdet atawa ngelereskeun software alat Anjeun.

Nransper eusi ti alat lawas Anjeun make Xperia™ Transfer.

Nyieun cadangan tur ngabalikan eusi dina komputer Anjeun.

Nyinkronkeun eusi multimedia – eusi kamera, musik, sareng daptar puter antara alat

Anjeun sareng komputer.

Ngotektak payil dina alat Anjeun.
Pikeun make Xperia™ Companion, Anjeun butuh komputer nu nyambung ka Internet tur

ngajalankeun salah sahiji sistem operasi di handap ieu:

Microsoft

®

Windows

®

7 atawa leuwih anyar

Mac OS

®

X 10.8 atawa leuwih anyar

Diajar salengkepna tur undeur Xperia™ Companion jang Windows dina

http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion atawa Xperia™ Companion jang

Mac dina http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion-mac .