Sony Xperia E1 - Ograničenja usluga i funkcija

background image

Ograničenja usluga i funkcija

Neke od usluga i funkcija opisanih u ovom uputstvu za upotrebu nisu podržane u svim

zemljama/regionima ili od strane svih mreža i/ili operatera mreže u svim oblastima. Ovo

se bez ograničenja primenjuje na GSM međunarodni broj službi za pomoć u hitnim

slučajevima 112. Obratite se operateru mreže ili dobavljaču usluga da biste utvrdili

dostupnost određene usluge ili funkcije i da li se primenjuju naknade za dodatni pristup ili

korišćenje.
Upotreba određenih funkcija i aplikacija opisanih u ovom vodiču može zahtevati pristup

Internetu. Veza za prenos podataka može vam biti naplaćena kada se sa uređaja

povežete sa Internetom. Obratite se operateru bežične mreže za više informacija.