Sony Xperia E1 - Vidžeti

background image

Vidžeti

Vidžeti su male aplikacije koje možete da koristite direktno na početnom ekranu. Oni

rade i kao prečice. Na primer, vidžet „Vreme“ vam omogućava da vidite osnovne

informacije o vremenu direktno na početnom ekranu. Ali kada dodirnete vidžet, otvara se

potpuna aplikacija „Vreme“. Dodatne vidžete možete da preuzmete iz usluge Google

Play™.

Dodavanje vidžeta na početni ekran

1

Dodirnite i držite praznu oblast na vašem Početni ekran dok uređaj ne počne da

vibrira, a zatim tapnite na

Vidžeti.

2

Pronađite i tapnite na vidžet koji želite da dodate.

Promena veličine vidžeta

1

Dodirnite i držite vidžet dok se ne uveća i dok uređaj ne počne da vibrira, a zatim

pustite vidžet. Ako se veličina vidžeta može promeniti, na primer, vidžet kalendara,

pojaviće se označeni okvir i tačke za promenu.

2

Prevucite tačke prema unutra ili van da biste smanjili ili povećali vidžet.

3

Da biste potvrdili novu veličinu vidžeta, tapnite bilo gde na ekran Početni ekran.

Premeštanje vidžeta

Dodirnite i držite vidžet dok se ne uveća i dok telefon ne počne da vibrira, a zatim

ga prevucite na novu lokaciju.

Brisanje vidžeta

Dodirnite i držite vidžet dok se ne uveća i dok uređaj ne počne da vibrira, a zatim

ga prevucite na .