Sony Xperia E1 - Ikone na statusnoj liniji

background image

Ikone na statusnoj liniji

Ikone statusa

Jačina signala

Nema signala

Roming

GPRS je dostupan

EDGE je dostupan

3G je dostupan

Mobilna mreža za prenos podataka je dostupna

20

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Slanje i preuzimanje GPRS podataka

Slanje i preuzimanje EDGE podataka

Slanje i preuzimanje 3G podataka

Slanje i preuzimanje mobilnih podataka

Status baterije

Baterija se puni

STAMINA režim je aktiviran

Režim letenja avionom je aktiviran

Funkcija Bluetooth® je aktivirana

SIM kartica nije ubačena

Mikrofon je privremeno isključen

Spikerfon je uključen

Nečujni režim

Režim vibracije

Postavljen je alarm

GPS je aktiviran

Sinhronizacija je u toku

Problem s prijavljivanjem ili usklađivanjem

U zavisnosti od dobavljača usluge, mreže i/ili regiona funkcije ili usluge koje predstavljaju neke

od ikona na ovoj listi možda neće biti dostupne.

Ikone obaveštenja

Na ekranu se mogu pojaviti sledeće ikone obaveštenja:

Nova e-poruka

Nova tekstualna ili multimedijalna poruka

Nova poruka govorne pošte

Predstojeći događaj iz kalendara

Pesma se reprodukuje

Uređaj je povezan sa računarom preko USB kabla

Poruka upozorenja

Poruka o grešci

Propušten poziv

Poziv u toku

Poziv na čekanju

Prosleđivanje poziva je uključeno

Wi-Fi® veza je omogućena i bežične mreže su dostupne

21

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Dostupna su ažuriranja softvera

Preuzimanje podataka

Otpremanje podataka

Više (neprikazanih) obaveštenja