Sony Xperia E1 - Brza razmena poruka i video ćaskanje

background image

Brza razmena poruka i video ćaskanje

Aplikaciju za brzu razmenu poruka i video ćaskanje Google Hangouts™ možete da

koristite na uređaju za ćaskanje sa prijateljima koji takođe koriste aplikaciju na

računarima, Android™ uređajima i ostalim uređajima. Bilo koji razgovor možete pretvoriti

u video poziv sa nekoliko prijatelja, a prijateljima možete da šaljete poruke čak i kada su

van mreže. Možete i da lako pogledate i delite fotografije.
Pre nego što počnete da koristite aplikaciju iz usluge Hangouts™, uverite se da imate

funkcionalnu Internet vezu i Google™ nalog. Posetite http://support.google.com/

hangouts i kliknite na link "Hangouts on your Android" da biste dobili detaljnije informacije

o tome kako da koristite ovu aplikaciju.

Funkcija video poziva radi samo na uređajima sa prednjom kamerom.

56

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

1

Započnite novo ćaskanje ili video poziv

2

Opcije

3

Spisak kontakata

Pokretanje brze razmene poruka i video poziva

1

Iz prikaza Početni ekran, tapnite na .

2

Pronađite i tapnite na

Hangouts.

3

Dodirnite stavku , a zatim unesite ime, e-adresu, broj telefona ili ime kruga i

izaberite odgovarajući unos sa predložene liste.

4

Dodirnite stavku

da biste započeli sesiju razmene trenutnih poruka.

5

Dodirnite stavku

da biste započeli video poziv.

Odgovaranje na poruku ćaskanja ili pridruživanje video pozivu

1

Kada vas neko kontaktira u usluzi

Hangouts, ili se pojavljuje na statusnoj liniji.

2

Prevucite statusnu liniju nadole, zatim dodirnite poruku ili video poziv i počnite da

ćaskate.

Saznajte više o aplikaciji „Hangouts™“

Kada je aplikacija „Hangouts™“ otvorena, dodirnite stavku , a zatim dodirnite

stavku

Pomoć.

57

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..