Sony Xperia E1 - Korišćenje usluga lokacije

background image

Korišćenje usluga lokacije

Usluge lokacije omogućavaju aplikacijama kao što su Mape i kamera da koriste

informacije mobilnih i Wi-Fi® mreža, kao i informacije sistema globalnog pozicioniranja

(GPS) kako bi odredile vašu približnu lokaciju. Ako vam nešto ometa vezu sa GPS

satelitima, uređaj može da odredi lokaciju pomoću Wi-Fi® funkcije. A ako niste u dometu

Wi-Fi® mreže, uređaj može da odredi lokaciju pomoću mobilne mreže.
Da biste pomoću uređaja saznali gde se nalazite, treba da omogućite usluge lokacije.

Omogućavanje usluga lokacije

1

Na Početni ekran tapnite na stavku .

2

Pronađite i tapnite na

Podešavanja > Lokacija.

3

Prevucite nadesno klizač pored stavke

Lokacija.

4

Dvaput tapnite na dugme

Slažem se da biste potvrdili.

Kad omogućite usluge lokacije, podrazumevano se omogućuju funkcije

GPS sateliti i Google

usluga lokacije. Bilo koju od ovih opcija možete ručno da onemogućite.

Dozvoljavanje Google aplikacijama da pristupe vašoj lokaciji

1

Iz prikaza Početni ekran, tapnite na .

2

Nađite i tapnite na

Podešavanja > Google > Lokacija.

3

Prevucite nadesno klizač pored stavke

Lokacija.

4

Dvaput tapnite na dugme

Slažem se da biste potvrdili.

Kad omogućite usluge lokacije, podrazumevano se omogućuju funkcije

GPS sateliti i Google

usluga lokacije. Bilo koju od ovih opcija možete ručno da onemogućite.

Poboljšanje preciznosti GPS-a

Kada prvi put koristite GPS funkciju na uređaju, može biti potrebno 5 do 10 minuta za

pronalaženje vaše lokacije. Proverite da li imate jasan pogled na nebo da bi pretraga bila

efikasnija. Stojite mirno i ne zaklanjajte GPS antenu (označeno područje na slici). GPS

signali mogu proći kroz oblake i plastiku, ali ne i kroz većinu čvrstih objekata kao što su

zgrade i planine. Ako lokaciju na kojoj se nalazite nije moguće pronaći ni posle nekoliko

minuta, premestite se na neku drugu.