Sony Xperia E1 - Zaštita ekrana

background image

Zaštita ekrana

Pre upotrebe uređaja uklonite providnu zaštitnu foliju povlačenjem isturenog jezička na gore.

Preporučuje se da svoj uređaj zaštitite poklopcem ekrana ili zaštitom za ekran sa znakom

Sony koji su predviđeni za vaš model Xperia™ uređaja. Korišćenje dodatne opreme za

zaštitu ekrana drugih proizvođača može onemogućiti rad vašeg uređaja usled prekrivanja

senzora, objektiva, zvučnika ili mikrofona, i može poništiti garanciju uređaja.