Sony Xperia E1 - Preuzimanje aplikacija sa usluge Google Play™

background image

Preuzimanje aplikacija sa usluge Google Play™

Google Play™ je zvanična Google prodavnica na mreži za preuzimanje aplikacija, igara,

muzike, filmova i knjiga. Uključuje besplatne i plaćene aplikacije. Pre nego što počnete da

preuzimate sa usluge Google Play™, proverite da li imate aktivnu internet vezu, po
mogućstvu putem Wi-Fi

®

mreže da biste ograničili troškove protoka podataka.

Potrebno je da posedujete Google™ nalog da biste koristili Google Play™. Usluga Google

Play™ možda nije dostupna u svim državama ili regionima.

Preuzimanje aplikacije iz usluge Google Play™

1

Na Početni ekran, dodirnite stavku .

2

Pronađite i dodirnite stavku

Play Store.

3

Pronađite stavku koju želite da preuzmete tako što ćete pregledati kategorije ili

pomoću funkcije pretraživanja.

4

Dodirnite stavku da biste prikazali njene detalje i sledite uputstva da biste dovršili

instalaciju.

Nekim aplikacijama je potreban pristup podacima, postavkama i raznim funkcijama na uređaju

kako bi ispravno radile. Instalirajte samo pouzdane aplikacija i dajte im dozvole.

Dozvole dodeljene preuzetoj aplikaciji možete da pogledate tako što ćete dodirnuti aplikaciju

u okviru

Podešavanja > Aplikacije.