Sony Xperia E1 - Pozivi za pomoć u hitnim slučajevima

background image

Pozivi za pomoć u hitnim slučajevima

Vaš uređaj podržava međunarodne brojeve službi za pomoć u hitnim slučajevima, na

primer 112 ili 911. Ove brojeve možete koristiti da biste pozvali pomoć u hitnim

slučajevima u bilo kojoj zemlji, sa ili bez ubačene SIM kartice, ako ste u dometu mreže.

Pozivanje za pomoć u hitnim slučajevima

1

Iz prikaza Početni ekran, tapnite na .

2

Pronađite i tapnite na

Telefon.

3

Unesite broj službe za pomoć u hitnim slučajevima i tapnite na . Da biste izbrisali

broj, tapnite na .

Možete da pozivate broj za pomoć u hitnim slučajevima kada SIM kartica nije ubačena ili kada

su odlazni pozivi blokirani.

Pozivanje za pomoć u hitnim slučajevima dok je SIM kartica zaključana

1

Iz zaključanog ekrana tapnite na

Hitan poziv.

2

Unesite broj službe za pomoć u hitnim slučajevima i tapnite na .

46

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..