Sony Xperia E1 - Korišćenje evidencije poziva

background image

Korišćenje evidencije poziva

U evidenciji poziva možete prikazati propuštene , primljene i birane pozive.

Prikazivanje propuštenih poziva

1

Kada postoje propušteni pozivi, na statusnoj liniji se prikazuje . Prevucite

statusnu liniju nadole.

2

Tapnite na

Propušten poziv.

Pozivanje broja iz evidencije poziva

1

Sa Početni ekran, tapnite na .

2

Pronađite i tapnite na

Telefon. U gornjem delu ekrana se pojavljuje prikaz

evidencije poziva.

3

Da biste direktno pozvali broj, tapnite na broj. Da biste uredili broj pre pozivanja,

dodirnite i zadržite broj, a zatim tapnite na

Uredi broj pre pozivanja.

Broj možete pozvati i tako što ćete tapnuti na >

Povratni poziv.

Dodavanje broja iz evidencije poziva kontaktima

1

Sa Početni ekran, tapnite na .

2

Pronađite i tapnite na

Telefon. U gornjem delu ekrana se pojavljuje prikaz

evidencije poziva.

3

Tapnite i zadržite broj, a zatim tapnite na

Dodaj u kontakte.

4

Tapnite na željeni kontakt ili tapnite na

Kreiraj novi kontakt.

5

Uredite detalje o kontaktu i tapnite na

Gotovo.

43

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Skrivanje evidencije poziva

1

Iz prikaza Početni ekran, tapnite na .

2

Pronađite i tapnite na

Telefon.

3

Tapnite na >

Sakrij evidenciju poziva.