Sony Xperia E1 - Memorija i skladište

background image

Memorija i skladište

Uređaj ima različite tipove memorije i skladišta za fotografije, aplikacije i druge datoteke:

Interno skladište ima oko 2 GB i koristi se za skladištenje preuzetog ili prenetog sadržaja

kao i ličnih podešavanja i podataka. Ovde spadaju podešavanja za alarm, jačinu zvuka i

jezik, e-poruke, markeri, evidencije poziva, kontakti, poruke, događaji kalendara,

fotografije, video zapisi i muzika.

Možete da koristite prenosivu

memorijsku karticu od najviše 32 GB kako biste dobili više

prostora za skladištenje. Većina aplikacija može da čita podatke sa memorijske kartice,

ali samo određene aplikacije mogu da čuvaju datoteke u ovom tipu memorije. Na primer,

možete da podesite aplikaciju kamere da čuva fotografije direktno na memorijskoj kartici.

Dinamička memorija (RAM) ima oko 512 MB i ne može da se koristi za skladištenje.

RAM se koristi za rukovanje pokrenutim aplikacijama i operativnim sistemom.

Možda ćete morati zasebno da kupite memorijsku karticu.

Više informacija o korišćenju memorije na Android uređajima pronaći ćete u Beloj knjizi za

svoj uređaj, koju možete da preuzmete sa lokacije

www.sonymobile.com/support.

Poboljšavanje performansi memorije

Memorija uređaja se usled normalne upotrebe uređaja puni. Ako uređaj počne da radi

sporije ili ako aplikacije iznenada počnu da se isključuju, trebalo bi da uzmete u obzir

sledeće savete:

Uvek treba da imate više od

100 MB slobodne interne memorije i više od 100 MB

slobodne RAM memorije.

Zatvorite pokrenute aplikacije koje ne koristite.

Obrišite keš memoriju svih aplikacija.

Deinstalirajte preuzete aplikacije koje ne koristite.

Prenesite fotografije, video zapise i muziku iz interne memorije na memorijsku karticu.

Ako uređaj ne može da čita sadržaj sa memorijske kartice, možda treba da je formatirate.

102

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Prikaz statusa memorije

1

Na Početni ekran dodirnite .

2

Pronađite i tapnite na stavke

Podešavanja > Skladište.

Prikaz količine slobodne i iskorišćene RAM memorije

1

Na Početni ekran dodirnite stavku .

2

Pronađite i dodirnite stavke

Podešavanja > Aplikacije > Pokrenuto.

Brisanje keš memorije svih aplikacija

1

Na Početni ekran dodirnite stavku .

2

Pronađite i dodirnite stavke

Podešavanja > Skladište.

3

Dodirnite stavke

Keširani podaci > OK.

Kada izbrišete keš memoriju, ne gubite nikakve važne informacije niti podešavanja.

Prenos medijskih datoteka na memorijsku karticu

1

Proverite da li je memorijska kartica umetnuta u uređaj.

2

Na Početni ekran dodirnite stavku .

3

Pronađite i dodirnite stavke

Podešavanja > Skladište > Prenos podataka na SD

karticu.

4

Označite tipove datoteka koje želite da prenesete na memorijsku karticu.

5

Dodirnite stavku

Prenesi.

Zaustavljanje pokrenutih aplikacija i usluga

1

Na Početni ekran dodirnite stavku .

2

Pronađite i dodirnite stavke

Podešavanja > Aplikacije > Pokrenuto.

3

Izaberite neku aplikaciju ili uslugu, a zatim dodirnite dugme

Zaustavi.

Formatiranje memorijske kartice

1

Na Početni ekran tapnite na stavku .

2

Pronađite i tapnite na stavke

Podešavanja > Skladište > Izbriši SD karticu.

3

Za potvrdu tapnite na stavke

Izbriši SD karticu > Obriši sve

Sav sadržaj na memorijskoj kartici se briše kada je formatirate. Proverite da li ste napravili

rezervne kopije svih podataka koje želite da sačuvate pre nego što formatirate memorijsku

karticu. Da biste napravili rezervnu kopiju sadržaja, možete ga kopirati na računar. Više

informacija potražite u odeljku

Upravljanje datotekama korišćenjem računara

na stranici 89 .