Sony Xperia E1 - Poboljšavanje zvučnog izlaza

background image

Poboljšavanje zvučnog izlaza

Zvuk uređaja možete da poboljšate tako što ćete ručno omogućiti pojedinačne funkcije

zvuka, kao što su Clear Phase™ i xLOUD™, odnosno možete dozvoliti ClearAudio+

tehnologiji da automatski prilagodi zvuk. Takođe možete da omogućite dinamički

normalizator da bi se umanjile razlike u jačini zvuka između različitih medijskih datoteka.

Korišćenje Clear Phase™ tehnologije

Koristite Clear Phase™ tehnologiju kompanije Sony za automatsko podešavanje kvaliteta

zvuka koji se dobija na ugrađenim zvučnicima na uređaju i dobijanje jasnijeg, prirodnijeg

zvuka.

Poboljšanje kvaliteta zvuka zvučnika pomoću funkcije Clear Phase™

1

Iz prikaza Početni ekran, tapnite na .

2

Nađite i tapnite na

Podešavanja > Zvuk > Zvučni efekti.

3

Uklonite oznaku u

ClearAudio+ okviru za izbor ako je on označen.

4

Tapnite na

Poboljšanja zvuka > Podešavanja.

5

Označite okvir za izbor

Clear Phase™.

Aktivacija funkcije Clear Phase™ nema uticaja na aplikacije za govornu komunikaciju. Na

primer, ne dolazi do promene u kvalitetu zvuka govornog poziva.

Korišćenje xLOUD™ tehnologije

Koristite xLOUD™ tehnologiju filtriranja zvuka kompanije Sony za poboljšanje jačine

zvuka zvučnika bez smanjenja kvaliteta zvuka. Ostvarite dinamičniji zvuk dok slušate

omiljene pesme.

Poboljšanje jačine zvuka zvučnika pomoću funkcije xLOUD™

1

Iz prikaza Početni ekran, tapnite na .

2

Nađite i tapnite na

Podešavanja > Zvuk > Zvučni efekti.

3

Uklonite oznaku u

ClearAudio+ okviru za izbor ako je on označen.

4

Tapnite na

Poboljšanja zvuka > Podešavanja.

5

Označite okvir za izbor

xLOUD™.

Aktivacija funkcije xLOUD™ nema uticaja na aplikacije za govornu komunikaciju. Na primer, ne

dolazi do promene u kvalitetu zvuka govornog poziva.

37

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..