Sony Xperia E1 - Meni početnog ekrana aplikacije WALKMAN

background image

Meni početnog ekrana aplikacije WALKMAN

Meni početnog ekrana aplikacije WALKMAN vam pruža pregled svih pesama na uređaju,

kao i pesama dostupnih u usluzi Music Unlimited. Odatle možete upravljati albumima i

64

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

listama pesama, kreirati prečice i organizovati muziku prema raspoloženju i tempu

pomoću SensMe™ kanala.

1

Povratak na početni ekran aplikacije WALKMAN

2

Pretraga muzike po izvođaču

3

Pretraga muzike po albumu

4

Pretraga muzike po pesmi

5

Pretraga svih lista pesama

6

Nova izdanja (koja pruža Music Unlimited)

7

Grafikoni (koje pruža Music Unlimited)

8

Istaknute liste pesama (koje pruža Music Unlimited)

9

Prikupljanje veza do muzike i povezanog sadržaja koje ste vi i prijatelji delili pomoću usluga na mreži

10 Upravljanje i uređivanje muzike pomoću Music Unlimited kanala

Sony Entertainment Network sa uslugama Video Unlimited i Music Unlimited nije dostupan na

svakom tržištu. Potrebna je odvojena pretplata. Primenjuju se dodatni uslovi i odredbe.

Otvaranje menija početnog ekrana aplikacije WALKMAN

1

Na Početni ekran tapnite na stavku , a zatim pronađite i tapnite na stavku .

2

Ako početni ekran aplikacije WALKMAN nije prikazan, tapnite , zatim nadesno

prevucite levu ivicu početnog ekrana „WALKMAN“ . Ako početni ekran aplikacije

WALKMAN nije prikazan, prevucite nadesno levu ivicu početnog ekrana aplikacije

„WALKMAN“ .

Povratak na početni ekran aplikacije WALKMAN

Kada je otvoren početni ekran aplikacije „WALKMAN“, tapnite

Početak.

Kada je otvoren početni ekran aplikacije „WALKMAN“, dodirnite ekran sa desne

strane menija.

Ažuriranje muzike najnovijim informacijama

1

Na početnom ekranu aplikacije „WALKMAN“ tapnite .

2

Dodirnite stavke

Preuzmi informacije o muzici > Počni. Vaš uređaj traži na mreži i

preuzima najnovije dostupne omote albuma i informacije o pesama za vašu

muziku.

Aplikacija SensMe™ kanali se aktivira kada preuzmete informacije o muzici.

Omogućavanje aplikacije SensMe™ kanala

Na početnom ekranu aplikacije „WALKMAN“ tapnite , a zatim tapnite

Preuzmi

informacije o muzici > Počni.

Ova aplikacija zahteva mobilnu ili Wi-Fi® mrežnu vezu.

65

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Brisanje pesme

1

Otvorite početni ekran aplikacije „WALKMAN“, a zatim potražite pesmu koju želite

da izbrišete.

2

Dodirnite i držite naslov pesme, a zatim u listi koja se pojavljuje tapnite na

Izbriši.

3

Ponovo tapnite na dugme

Izbriši za potvrdu.

Na ovaj način možete izbrisati i albume.