Sony Xperia E1 - Liste pesama

background image

Liste pesama

Na početnom ekranu aplikacije „WALKMAN“ možete da napravite svoje vlastite liste

pesama od muzike sačuvane na uređaju.

Pravljenje sopstvenih lista pesama

1

Sa početnog ekrana WALKMAN dodirnite i zadržite ime albuma ili pesme koju

želite da dodate na listu pesama.

2

U meniju koji se otvara, tapnite na stavke

Dodaj na > Kreiraj novu listu pesama.

3

Unesite ime za listu pesama i tapnite na dugme

OK.

Možete i da dodirnete omot albuma, a zatim tapnete na stavku da biste napravili novu listu

pesama.

Reprodukovanje sopstvenih lista pesama

1

Otvorite početni ekran aplikacije „WALKMAN“, a zatim dodirnite stavku

Liste

pesama.

2

U okviru

Liste pesama izaberite listu pesama koju želite da otvorite.

3

Ako želite da reprodukujete samo jednu pesmu na listi pesama, dodirnite ime

pesme. Ako želite da reprodukujete sve pesme, tapnite

Nasumice reprod. sve.

Dodavanje pesama na listu pesama

1

Sa početnog ekrana WALKMAN potražite pesmu ili album koji želite da dodate na

listu pesama.

2

Dodirnite i zadržite naslov pesme ili albuma, a zatim dodirnite stavku

Dodaj na.

3

Dodirnite ime liste pesama na koju želite da dodate album ili pesmu. Album ili

numera se dodaju na listu pesama.

Uklanjanje pesme sa liste pesama

1

U listi pesama dodirnite i zadržite naslov pesme koju želite da izbrišete.

2

Tapnite na

Brisanje sa liste pesama na prikazanoj listi.

Brisanje liste pesama

1

Otvorite početni ekran aplikacije „WALKMAN“, a zatim dodirnite stavku

Liste

pesama.

2

Dodirnite i držite listu pesama koju želite da izbrišete.

3

Tapnite

Izbriši.

4

Ponovo tapnite na dugme

Izbriši za potvrdu.

Ne možete brisati podrazumevane liste pesama.