Sony Xperia E1 - Deljenje muzike

background image

Deljenje muzike

Deljenje pesme

1

Otvorite početni ekran aplikacije „WALKMAN“, a zatim potražite pesmu ili album

koji želite da delite.

2

Dodirnite i zadržite naslov pesme, a zatim dodirnite stavku

Deli.

3

Izaberite aplikaciju sa liste i sledite uputstva na ekranu.

Na ovaj način možete da delite albume i liste pesama.

66

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Deljenje muzike putem usluge Facebook™

Funkcija „Friends muzika“ prikuplja veze do muzike i muzičkog sadržaja koje ste vi i

prijatelji delili putem usluge Facebook™.

Deljenje i lajkovanje pesme u usluzi Facebook™

1

Dok se pesma reprodukuje u aplikaciji WALKMAN, tapnite na da biste pokazali

da vam se „sviđa“ u usluzi Facebook™. Ako želite, dodajte komentar u polje za

komentare.

2

Tapnite na

Podeli da biste numeru poslali na Facebook™. Ako je numera uspešno

primljena, dobićete poruku potvrde sa lokacije Facebook™.

Upravljanje muzikom vaših prijatelja na lokaciji Facebook™

1

Otvorite početni ekran aplikacije „WALKMAN“, a zatim tapnite

Muzika prijat. >

Nedavno.

2

Tapnite na stavku sa kojom želite da radite.

3

Upravljajte stavkom kako želite. Na primer, da biste označili da vam se pesma

sviđa, tapnite . Da biste dodali komentar za pesmu, dodajte komentar u polje za

komentare.

Prikaz muzike koju ste delili u usluzi Facebook™

1

Otvorite početni ekran aplikacije „WALKMAN“, a zatim tapnite

Muzika prijat. >

Moja deljenja.

2

Pomerite se do stavke koju želite da otvorite i dodirnite je. Prikazaće se svi

komentari o stavki koje ste objavili u usluzi Facebook™, ako postoje.