Sony Xperia E1 - Upravljanje datotekama korišćenjem računara

background image

Upravljanje datotekama korišćenjem računara

Upotrebite vezu preko USB kabla između Windows

®

računara i uređaja za prenos

datoteka i upravljanje njima. Kada se dva uređaja povežu, možete da prevlačite i

ispuštate sadržaj između uređaja i računara, ili između unutrašnjeg skladišta uređaja i SD

kartice, pomoću programa za pretragu datoteka na računaru.

Ako imate Windows računar ili Apple

®

Mac

®

računar, možete da koristite softver

Xperia™ Companion za pristupanje sistemu datoteka na uređaju.

89

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Bežično upravljanje datotekama pomoću računara

Datoteke možete da prenosite između svog uređaja i drugih uređaja kompatibilnih sa

MTP režimom, kao što je računar, putem

Wi-Fi® veze. Pre povezivanja treba da uparite

dva uređaja.

Da biste koristili ovu funkciju, potreban vam je uređaj sa omogućenom

Wi-Fi® mrežom koji

podržava prenos medija, na primer računar koji radi pod operativnim sistemima Microsoft

®

Windows Vista

®

ili Windows

®

7.

Pripreme za bežično korišćenje uređaja sa računarom

1

Uverite se da je na uređaju omogućen režim prenosa medija. On je obično

podrazumevano omogućen.

2

Povežite uređaj sa računarom pomoću USB kabla.

3

Računar: Kad se ime uređaja pojavi na ekranu, izaberite stavku Konfiguracija

mreže i pratite uputstva za uparivanje računara i uređaja.

4

Kada završite uparivanje, isključite USB kabl iz oba uređaja.

Bežično povezivanje sa uparenim uređajem

1

Uverite se da je na uređaju omogućen režim prenosa medija. On je obično

podrazumevano omogućen.

2

Uverite se da je uključena funkcija Wi-Fi

®

.

3

Na Početni ekran tapnite na stavku .

4

Pronađite i tapnite na stavke

Podešavanja > Xperia™ Connectivity > USB veza.

5

U okviru

Bežični prenos medija izaberite upareni uređaj sa kojim želite da se

povežete.

6

Tapnite na

Poveži se.

Prekid veze sa uparenim uređajem

1

Na Početni ekran tapnite na stavku .

2

Pronađite i tapnite na stavke

Podešavanja > Xperia™ Connectivity > USB veza.

3

U okviru

Bežični prenos medija izaberite upareni uređaj sa kojim želite da

prekinete vezu.

4

Tapnite na

Prekini vezu.

Uklanjanje uparivanja sa drugim uređajem

1

Na Početni ekran tapnite na stavku .

2

Pronađite i tapnite na stavke

Podešavanja > Xperia™ Connectivity > USB veza.

3

Izaberite upareni uređaj koji želite da uklonite.

4

Tapnite na

Zaboravi.