Sony Xperia E1 - Korišćenje slušalica

background image

Korišćenje slušalica

Za optimalne performanse, koristite dodatnu opremu koju ste dobili sa uređajem, ili drugu

kompatibilnu dodatnu opremu.

90

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Korišćenje slušalica

1

Povežite slušalice sa uređajem.

2

Da biste odgovorili na poziv, pritisnite taster za rukovanje pozivom.

3

Da biste završili poziv, pritisnite taster za rukovanje pozivom.

Ako se slušalice ne dobijaju uz uređaj, možete ih zasebno kupiti.

Ako slušate muziku, muzika se zaustavlja kada odgovorite na poziv i nastavlja nakon što

prekinete poziv.