Sony Xperia E1 - Unos teksta pomoću glasovnog unosa

background image

Unos teksta pomoću glasovnog unosa

Kada unesete tekst, možete koristiti funkciju glasovnog unosa umesto kucanja reči.

Jednostavno izgovorite reči koje želite da unesete. Glasovni unos je eksperimentalna

tehnologija preduzeća Google™ i dostupna je za nekoliko jezika i regiona.

Omogućavanje glasovnog unosa

1

Kada unosite tekst pomoću tastature na ekranu, tapnite na .

2

Tapnite na , a zatim tapnite na

Podešavanja tastature.

3

Označite polje za potvrdu

Google tast. za glasov. kucanje.

4

Tapnite na da biste sačuvali podešavanja. Ikona mikrofona se pojavljuje na

tastaturi na ekranu.

Unos teksta pomoću glasovnog unosa

1

Otvorite tastaturu na ekranu.

2

Dodirnite stavku . Kada se pojavi , pričajte da biste uneli tekst.

3

Kada završite, ponovo dodirnite stavku . Pojavljuje se predloženi tekst.

4

Uredite tekst ručno ako je neophodno.

Dodirnite stavku

da bi se pojavila tastatura kako biste tekst uneli ručno.