Sony Xperia E1 - Tastatura na ekranu

background image

Tastatura na ekranu

Tekst možete da unosite pomoću QWERTY tastature na ekranu tako što ćete svako

slovo posebno pritisnuti ili možete da koristite funkciju unosa pokretom i prevlačite

prstom od slova do slova da biste formirali reči.
Možete izabrati najviše tri jezika za unos teksta. Tastatura otkriva jezik koji koristite i

predviđa reči tog jezika dok kucate. Neke aplikacije automatski otvaraju tastaturu na

ekranu, na primer, aplikacije za e-poštu i razmenu tekstualnih poruka.

1 Izbrišite znak ispred kursora.

2 Unesite oznaku za novi pasus ili potvrdite unos teksta.

3 Unesite razmak.

4 Personalizujte tastaturu. Ovaj taster nestaje nakon personalizacije tastature.

5 Prikažite brojeve i simbole. Dodirnite

za još više simbola.

6 Prebacujte se između malih slova , velikih slova i svih velikih slova . Za neke jezike, ovaj taster se

koristi za pristup dodatnim karakterima u jeziku.

Prikazivanje tastature na ekranu radi unosa teksta

Tapnite na polje za unos teksta.

Korišćenje tastature na ekranu u horizontalnom položaju

Kada se prikazuje tastatura na ekranu, okrenite uređaj na stranu.

Možda ćete morati da prilagodite postavke u nekim aplikacijama da biste omogućili

horizontalni položaj.

Unos teksta znak po znak

1

Dodirnite znak koji je prikazan na tastaturi da biste ga uneli.

2

Da biste uneli varijantu znaka, dodirnite i zadržite standardni znak tastature da

biste dobili listu dostupnih opcija, a zatim izaberite sa liste. Na primer, da biste

uneli „é“, dodirnite i držite „e“ dok se ne pojave druge opcije, a zatim, dok držite

prst na tastaturi, prevucite i izaberite „é“.

Unos tačke

Kada unesete reč, tapnite dvaput na razmaknicu.

Unos teksta pomoću funkcije prevlačenja za pisanje

1

Kada je prikazana tastatura na ekranu, prevlačite prstom od slova do slova da

biste sročili reč koju želite da napišete.

2

Nakon završetka unosa reči, podignite prst. Prikazuje se predlog reči na osnovu

slova koje ste uneli.

3

Ako se ne pojavi tražena reč, tapnite na da biste videli druge opcije i izabrali

odgovarajuću. Ako se željena opcija ne pojavi, obrišite celu reč i ponovo je

potražite ili unesite reč dodirujući svako slovo posebno.

38

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Promena podešavanja za Prevuci za pisanje

1

Kada je tastatura na ekranu prikazana, dodirnite stavku .

2

Dodirnite stavku , a zatim dodirnite stavke

Podešavanja tastature >

Podešavanja unosa teksta.

3

Potvrdite ili poništite izbor u polju za potvrdu

Prevuci za pisanje da biste aktivirali

ili deaktivirali funkciju unosa pokretom.